Invitation til Lil-Anns afskedsreception d. 10. august

Oprettet: 23.06.2020

Efter 20 års ansættelse i henholdsvis Farum og Furesø Kommune, hvoraf 18 år har været i Kultur & Fritid, har Lil-Ann Jacobsen nu valgt at fokusere sin tid på hendes familie, venner og fritid. 

Lil-Ann har været en uundværlig støtte for rigtig mange foreninger og samarbejdsparter gennem hendes tid i kommunen. Vi er derfor mange, der gerne vil tage ordentlig afsked med hende.

Derfor inviteres du/I til hendes afskedsreception mandag d. 10. august 2020 kl. 16-18, i Farum Arena, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum.
Vi håber, at se rigtig mange.

Hent invitationen til Lil-Anns reception her