Vedligeholdelsespuljen er åben lidt endnu

Oprettet: 19.03.2021

Foreninger kan stadig søge om midler fra puljen, der først lukker onsdag den 31. marts 2021. 

Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som fremmer foreningsaktivitet i de faciliteter, som foreningerne anvender i Furesø Kommune. 

Det kan eksempelvis være opførsel af hegn ved en spejderhytte, en ekstra håndvask til opfyldning af vanddunke, opsætning af støjvægge, udvidelse af bænke i omklædningsrum, opsætning af musikanlæg, indkøb af maling til at få malet klubrummet og lignende.

Foreninger skal ansøge digitalt

Læs mere på Furesø Kommunes hjemmeside.