Gå videre til hovedindhold

Vigtige datoer og deadlines

1. juni 2019 Deadline for årlig dokumentation
Medio maj 2019 Svar vedr. fordeling af lokaler for sæson 2019-2010
   

Vedligeholdelsespulje 2019

Oprettet: 13.06.2019

Udvalg for kultur, fritid og idræt har afsat 300.000 kr. til Vedligeholdelsespuljen 2019 til at imødekomme foreningsønsker. 

Midlerne er afsat til at realisere ideer og ønsker til forbedring og etableringer i de mange faciliteter, som foreningerne dagligt anvender til afvikling af deres aktiviteter. 

Det kan som eksempel være tilskud til opførsel af hegn ved en spejderhytte, en ekstra håndvask til opfyldning af vanddunke, opsætning af støjvægge, udvidelse af bænke i omklædningsrum, opsætning af musikanlæg, indkøb af maling til at få malet klubrummet og lignende. 

Vær opmærksom på, at vi skal modtage jeres ansøgning senest på mandag d. 17. juni.

Læs mere

Furesø Kommune • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354000 • E-mail: furesoe@furesoe.dk

Min profil

Velkommen