• Krisehjælp via TRYG til medlemsforeninger, der oplever en traumatisk hændelse

  Idrættens forsikringer giver foreninger mulighed for at trække på psykologisk krisehjælp, hvis man som idrætsforening rammes af en traumatisk hændelse. Alle idrætsforeninger, som er medlem af DIF eller/og DGI kan anvende denne forsikring

  læs mere
  Oprettet: 10.03.2023
 • Nyhedsbrev fra Kultur og fritid, onsdag den 8. marts

  Kultur og fritid har udsendt nyhedsbrev onsdag den 8. marts 2023. Du kan finde det her og især læse om den årlige dokumentation, som skal været afleveret den 1. juni for at kunne låne lokaler og søge tilskud i den kommende sæson 2023-2024.

  læs mere
  Oprettet: 08.03.2023
 • Fristen er rykket til på søndag for Supplerende facilitetstilskudspulje

  Bemærk ny frist! Vi tager imod ansøgninger til puljen i perioden fra den 9. februar til og med den 12. marts 2023. Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som fremmer foreningsaktivitet i de faciliteter, som foreningerne anvender i Furesø Kommune.

  læs mere
  Oprettet: 08.03.2023
 • Nyt multimedielokale på Stien til foreninger og frivillige

  Lørdag den 25. februar kan du besøge det nye multimedielokale på Stien mellem kl. 10 og 13. Lokalet er oprettet og ledet af frivillige i samarbejde med Furesø Frivilligcenter.

  læs mere
  Oprettet: 24.02.2023
 • Problemer med udbetaling af tilskud

  Vi oplever udfordringer med udbetaling af tilskud. Vi er ved at undersøge, hvad der er gået galt. Tilskuddene vil blive udbetalt hurtigst muligt. Tak for jeres tålmodighed!

  læs mere
  Oprettet: 10.02.2023
 • Gratis deltagelse i idrætskurser og indlæg fra Idrættens Analyseinstitut, i Region Hovedstaden

  Idrættens Analyseinstitut tilbyder gratis deltagelse i idrætskurser og indlæg. Alle idrætsledere, trænere, holdledere mf. i Region Hovedstaden kan gratis deltagelse i nedenstående kurser og indlæg.

  læs mere
  Oprettet: 08.02.2023
 • Puljen for Vores Furesø åbner igen

  Står du eller din forening med en idé til et særligt initiativ eller projekt for Furesøs borgere? En idé til noget, som I ikke plejer at gøre, og som I mangler lidt økonomisk støtte til? Så kan I søge op til 25.000 kr. i puljen for Vores Furesø, der nu er åben for nye ansøgninger. Fristen er 1. marts.

  læs mere
  Oprettet: 27.01.2023
 • Læs nyhedsbrev fra Kultur og fritid til foreningerne, uge 4, 2023

  Kultur og fritid har sendt nyhedsbrev ud til foreninger om aktuelle emner, herunder Åbent Hus for sæsonbooking, kurser i specialsport og Puljen for Vores Furesø

  læs mere
  Oprettet: 26.01.2023
 • Kursus i specialsport den 28. januar og den 25. februar 2023

  Mangler din forening værktøjer til at få succes med at undervise børn med særlige behov og handicap i foreningen? Eller er det et område, I gerne vil introduceres til? Så kom og vær med, når Furesø Fritidsvejledning inviterer til kurser med Specialsport.dk i foråret. Kurserne afholdes i samarbejde med Farum-Familie-Svøm og Farum Gymnastikforening – men vær vaks! Det første er allerede nu på lørdag! OBS der er fejl i nyhedsbrevet, hvor der står den 22. februar. Det er den 25. februar!

  læs mere
  Oprettet: 26.01.2023
 • Velkommen til sæsonbooking 2023-25

  Der åbnes op for booking af lokaler og idrætsanlæg for sæson 2023-25 mandag den 16. januar 2023 kl. 12.00. Sidste frist for booking er søndag den 19. februar 2023. Få hjælp, og kom til Åbent hus den 9. februar.

  læs mere
  Oprettet: 13.01.2023
 • Kom med på programmet til årets sommerferieaktiviteter

  Giv Furesøs børn og unge en uforglemmelig sommer! Har du eller din forening lyst til at være med, så har du nu mulighed for at sende en ansøgning med din aktivitet. Du kan læse mere om dette i de praktiske informationer herunder. Frist for at søge om at være med er den 14. februar.

  læs mere
  Oprettet: 05.01.2023
 • Lokalebooking i juleferien

  Vi gør opmærksom på, at vi holder lukket mellem jul og nytår, og vi kan derfor hverken kontaktes via mail eller telefon. I kan fortsat sende anmodninger til booking af lokaler, men disse behandles først efter ferien. 

  læs mere
  Oprettet: 21.12.2022
 • Nye tilskudsfrister

  Tilskudsfristen er rykket fra den 31. december 2022 til den 15. januar 2023 for de to tilskud Lederuddannelsestilskud – kurser afholdt i løbet af 2022 samt Lokaletilskud til enkeltarrangementer – arrangementer afholdt i løbet af 2022.

  læs mere
  Oprettet: 21.12.2022
 • Indberetning til CFR senest d. 31. januar 2023

  Alle tilskuds- og lokalelånsberettigede foreninger i Furesø Kommune skal hvert år indberette en række oplysninger om medlemstal, herunder antal arrangementer og antal deltagere med videre til CFR.  

  læs mere
  Oprettet: 21.12.2022
 • Søg støtte til lokal trivsel i din idrætsforening

  Nu kan I som idrætsforening søge om op til 50.000 kr. i støtte hos Velliv Forening til indsatser, der har til formål at styrke fællesskaberne, mental sundhed og kamp mod ensomhed i lokalområdet. Næste frist for at søge er den 6. januar 2023, men ansøgningen skal være prækvalificeret senest 1 uge før.

  læs mere
  Oprettet: 20.12.2022
 • Ingerfair - få materialerne fra workshoppen om rekruttering og fastholdelse af frivillige

  Fredag den 26. september afholdt Folkeoplysningsudvalget og udvalget Kultur, Fritid og Idræt workshop for foreninger om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Konsulenthuset Ingerfair afviklede workshoppen. Find materialerne her, så I også kan få glæde af dem i jeres forening.             

  læs mere
  Oprettet: 20.12.2022
 • Reklamér for dit arrangement på Kultunaut, og kom med på Facebook

  Står din forening for arrangementer med åben adgang for borgerne i julemåneden? Så husk at oprette det i Kultunaut - Furesøs online kulturkalender. Så kan borgerne finde det i deres app - vi gør reklame for den på Facebook i december.

  læs mere
  Oprettet: 02.12.2022
 • Lederuddannelsestilskud – Ansøgningsfrist 15.januar 2023

  Lederuddannelsestilskud kan søges løbende hele året af folkeoplysende foreninger og senest den 15. januar 2023 for året, der er gået.

   

  læs mere
  Oprettet: 29.11.2022
 • Aktuel pulje: De nye folkerum

  'De nye folkerum' – Fra tomrum til hjerterum i coronatiden. Puljen kan søges af foreninger, NGO’er og grupper af frivillige, der har tænkt kreativt og skabt aktiviteter eller stået i spidsen for projekter i coronatiden, som er værd at genoptage eller fastholde. Ansøgningsfrist: 28.11.2022

  læs mere
  Oprettet: 23.11.2022
 • Ny pris til idrættens hverdagshelte

  Velliv og DIF er gået sammen om at hylde idrættens hverdagshelte. Det er prisen til dem, der går forrest og bidrager til sammenholdet i de danske idrætsforeninger. Indstillingsfrist: 27.11.2022

  læs mere
  Oprettet: 23.11.2022
 • Fundraiseren afholder gratis webinar for brugere tirsdag den 29. november kl. 10-11

  Få en introduktion til fundraising, og stil dine spørgsmål til ”fundraising-eksperten” på Fundraiserens populære og gratis, som afholdes tirsdag den 29. november kl. 10-11. Hvis du endnu ikke er bruger, så bliv det nu. Det er gratis for foreninger i Furesø Kommune.

  læs mere
  Oprettet: 14.11.2022
 • Foreninger kan få det lettere i banken

  Foreninger, der kan opnå status af at være en lavrisikoforening, kan fremover blive mødt af mildere krav i banken, hvis de lever op til de syv kendetegn, der rangerer foreningers risikoprofil.

   

  læs mere
  Oprettet: 14.11.2022
 • Udgiftsstop for søgbare puljemidler for resten af 2022

  Byrådet har indført fuldt udgiftsstop for resten af 2022 grundet de stigende udgifter til fx el og varme. Furesø Kommune har derfor lukket for de søgbare puljer for resten af 2022. Vi modtager dog fortsat gerne puljeansøgninger, som først vil blive behandlet i 2023.

  læs mere
  Oprettet: 03.11.2022
 • Tilmelding til førstehjælpskursus onsdag den 16. november er åben

  Folkeoplysningsudvalget tilbyder gratis førstehjælpskursus i hjerte- og lungeredning samt brug af hjertestarter for bestyrelsesmedlemmer, trænere og instruktører i Furesø Kommune. Du kan tilmelde dig og dine med-trænere samt instruktører til kurset nu. Vi lukker for tilmelding den 1. november 2022.

   

  læs mere
  Oprettet: 11.10.2022
 • Sammen sparer vi på energien

  Furesø Kommune står  som resten af Danmark midt i en energikrise. Vores udgifter til varme og elektricitet stiger voldsomt, og vi ser ind i en vinter, hvor der formentlig bliver ressourceknaphed i perioder. Derfor iværksætter vi en række tiltag i vores bygninger for at spare på energien, som vi håber meget på, at I vil støtte op om.

  læs mere
  Oprettet: 30.09.2022
 • Nyt fra Kultur og fritid udsendt 23. september 2022

  5 tips til at hjælpe os med at holde el- og varmeforbruget nede / Afmeld lokaletider I ikke anvender / Aktivitetstilskud lukker 1. oktober / Anbefal favorit til talentprisen og relevante links

  læs mere
  Oprettet: 23.09.2022
 • Få styr på skat, løn, godtgørelse og gaver

  Har du som foreningsleder helt styr på reglerne for løn, skattefri omkostningsgodtgørelse og gaver til hårdtarbejdende trænere og bestyrelsesmedlemmer? Hvis ikke, så frygt ej. For den 3. og 8. november kl. 17.00 til 18.00 afholder DIF et gratis onlinekursus om alt dette. Læs mere og tilmeld dig senest 30. oktober her: 

  læs mere
  Oprettet: 22.09.2022
 • Seks stjerner til Furesø

  Talent fås i mange udgaver. Det var konklusionen, da dommerkomiteen mødtes for at udvælge seks nominerede kandidater til talentprisen for unge, der uddeles 10. oktober i Galaksen. Her kan du læse om dem alle seks, og hvis du vil, kan du anbefale din favorit på Furesø Kommunes hjemmeside frem til den 29. september.

  læs mere
  Oprettet: 22.09.2022
 • Husk afbooking af lokaler og haller der ikke benyttes

  Har I hold, der alligevel ikke starter op i sæson 2022/2023? Så husk at afbooke lokaler og haller inden den 24. oktober 2022.

  læs mere
  Oprettet: 20.09.2022
 • Kulturprisen 2022: Indstil kandidater frem til 18. september

  Nu kan du indstille en kandidat til kulturprisen, der gives til ildsjæle, som har gjort en særlig indsats for at fremme kulturlivet i Furesø. Fristen for indstillinger er den 18. september.

  læs mere
  Oprettet: 12.09.2022
 • Budget 2023 er i høring

  Som I nok allerede ved, har Furesø Kommunes Byråd sendt udkast til budget 2023 i offentlig høring. Høringsperioden løber frem til den 18. september. Budgetborgermødet finder sted den 14. september, og du kan tilmelde dig her.

  læs mere
  Oprettet: 09.09.2022
 • Foreninger har allerede modtaget 150 børn og unge fra Furesø Fritidsvejledning i år

  En ny sæson står for døren, hvilket selvfølgelig også betyder, at vi, Karsten og Josefine fra Furesø Fritidsvejledning, er klar til at hjælpe børn og unge ud på jeres hold. I år er 150 børn og unge allerede blevet hjulpet i gang med en fritidsaktivitet.

  læs mere
  Oprettet: 31.08.2022
 • Tilskudsberettigede foreninger kan i perioden fra den 1. september til den 1. oktober søge om aktivitetstilskud

  I morgen bliver det muligt at uploade ansøgninger til aktivitetstilskud (medlems-, og træner- og instruktørtilskud), når tilskuddet åbner for ansøgninger den 1. september 2022.  Vær opmærksom på at, sidste frist for indsendelse af ansøgning til aktivitetstilskud er den 1. oktober 2022.  

  læs mere
  Oprettet: 31.08.2022
 • Systemfejl rettet

  Systemfejlen der var i forbindelse med indberetning af Lokaletilskudsansøgninger til enkeltarrangementer og Lederuddannelsestilskud er nu rettet, og det er igen muligt at søge begge tilskud via portalen.

   

  læs mere
  Oprettet: 25.08.2022
 • DM i medlemsboost - Parasport Danmark

  Parasport Danmark gennemfører i perioden fra den 1. oktober 2022 til den 1. juni 2023 Danmarksmesterskaber i rekruttering, som handler om, at 10 foreninger dyster mod hinanden om at lave det bedste idrætstilbud for børn og unge med handicap. Hovedprisen er på 25.000 kr og din forening kan stille op nu.
  læs mere
  Oprettet: 19.08.2022
 • Indstil et ungt talent på 13-19 år fra din forening til Furesøs talentpris senest 31. august.

  Har din forening unge talenter i alderen 13-19 år, der har markeret sig indenfor kultur eller idræt? Hvis du kender et ungt talent, der har særlige evner indenfor floorball, teater eller saxofon, så er det på tide, at du indstiller din kandidat til Furesøs talentpris – der er deadline den 31. august 

  læs mere
  Oprettet: 18.08.2022
 • Hvem fortjener Furesø Integrationspris 2022?

  Indstil kandidat(er) til Furesø Integrationspris 2022, hvis du kender en, der gør en særlig indsats for integrationen i Furesø Kommune. Det kan være en person, en arbejdsplads eller en forening, som fortjener et skulderklap. 
   
  læs mere
  Oprettet: 12.08.2022
 • Flere ældre i din forening?

  Frivilligcenter Furesø afholder fællesspisning i Stiens kantine syv torsdage fra den 8. september. Det afholdes i samarbejde med hjemmeplejen i Farum, med henblik på at bringe flere ældre sammen i fællesskaber og forebygge ensomhed.

  læs mere
  Oprettet: 11.08.2022
 • Tilmelding er åben til Ingerfairworkshop. Hent din billet nu

  Bliv 100-meter-mester i at fastholde og rekruttere frivillige til din forening. Gratis workshop den 9. september kl. 16-21.

  læs mere
  Oprettet: 11.08.2022
 • Systemfejl ifm. Lokaletilskudsansøgninger til enkeltarrangementer

  Der er desværre en systemfejl i forbindelse med indberetning af Lokaletilskudsansøgninger til enkeltarrangementer. Det er derfor ikke muligt at indberette ansøgninger i øjeblikket. Der arbejdes på sagen. Vi giver besked her på siden, når problemet er løst.

  læs mere
  Oprettet: 03.08.2022
 • SÆT kryds den 9. september, hvor udvalget for Kultur, Fritid og Idræt inviterer til workshop om frivillighed

  Få nye metoder til at arbejde med og fastholde frivillige i din forening. Sæt kryds den 9. september kl. 16-21 til workshop om frivillighed 

  læs mere
  Oprettet: 30.06.2022
 • GRATIS onlinekursus til alle idrætsledere

  Vi har i DIF udviklet et GRATIS onlinekursus til alle idrætsledere i foreningerne, som gør det nemt at komme i gang med at skabe mere udviklingsorienterede og innovative idrætsforeninger, så I også i fremtiden kan tiltrække masser af motionslystne danskere.

  læs mere
  Oprettet: 20.06.2022
 • Sommerhilsen til foreningerne, juni 2022

  Tak for en god sæson og jeres store indsats for at holde skruen i vandet gennem en svær periode. Det er et stort klap på skulderen værdigt. 

  læs mere
  Oprettet: 13.06.2022
 • Furesøs talenter hyldes til efteråret – indstil kandidater frem til 31. august

  Igen i år får foreninger og borgere lidt ekstra tid til at indstille kandidater til Furesøs Talentpris for unge. Prisen uddeles først til oktober sammen med kulturprisen, men du kan allerede nu indstille en kandidat. Deadline for indstilling er 31. august.

   

  læs mere
  Oprettet: 02.06.2022
 • Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt

  Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har opdateret etisk kodeks, der er en 'ledestjerne' for det ansvarlige værdibaserede arbejde i dansk konkurrenceidræt.

  læs mere
  Oprettet: 30.05.2022
 • Søg tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed

  Det er nu muligt at søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed fra puljen til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse. Fristen er den 24. juni kl. 14.00.

  læs mere
  Oprettet: 30.05.2022
 • Vil din forening beholde tilskud og lokaler?

  Vær særligt opmærksom på, at fristen for det årlige dokumentationskrav nærmer sig med hastige skridt, nemlig onsdag den 1. juni 2022. 

   

  læs mere
  Oprettet: 23.05.2022
 • Enkelttider og serieltider i 2022-23

  Det er nu muligt at booke enkelttider og serieltider for sæson 2022-23.

  læs mere
  Oprettet: 23.05.2022
 • Folkeoplysningsudvalget har godkendt sæsonfordelingen for 2022-2023

  På møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. maj 2022, blev sæsonfordelingen for 2022-2023 godkendt. 

  læs mere
  Oprettet: 19.05.2022
 • Meld benspænd for din forening til Kulturministeriet

  Oplever du eller din forening bureaukratiske byrder eller lovgivningsmæssige benspænd? Så har du nu chancen for at melde dem ind til Kulturministeriet på meldetbenspaend@kum.dk Frist for input er senest den 15. juni 2022.

  læs mere
  Oprettet: 09.05.2022

Ældre indlæg ¿