Puljen for Vores Furesø åbner igen

Oprettet: 27.01.2023

Står du eller din forening med en idé til et særligt initiativ eller projekt for Furesøs borgere? En idé til noget, som I ikke plejer at gøre, og som I mangler lidt økonomisk støtte til? Så kan I søge op til 25.000 kr. i puljen for Vores Furesø, der nu er åben for nye ansøgninger. Fristen er 1. marts.

Politikerne i Kultur, Fritid og Idræt i Furesø Kommune åbner nu igen puljen for Vores Furesø og sigtet er klart: Puljen skal støtte helt nye aktiviteter eller foreninger, der henvender sig til målgrupper, de ikke normalt er i kontakt med.

Fokus på nye initiativer og eksperimenter

"I udvalget vil vi med puljen gerne give liv til nogle af de tanker, som vi ved er ude i lokalsamfundene og i foreningerne. Tanker om en aktivitet, man kunne lave som et pilotprojekt. Eller en ny målgruppe, som man skal eksperimentere for at få fat i. Som ansøger skal man altså ud af komfortzonen og gøre noget nyt," fastslår Tine Hessner (B), formand for Kultur, Fritid og Idræt.

Hun tilføjer, at udvalget også vil se positivt på projekter, der søger tilskud fra andre steder, eller hvor foreningerne selv bidrager med egenfinansiering. Det samme gælder projekter, hvor flere foreninger sammen laver aktiviteter. Eksempelvis for en målgruppe, der ikke normalt deltager i fælles aktiviteter.

Et godt projekt begynder nu

Puljen har ansøgningsfrist 1. marts. Musa Harmanci (V), næstformand i Kultur, Fritid og Idræt håber, at det giver foreninger og borgere god tid til at udvikle nogle virkelig gode projekter at søge tilskud til.

"Det er godt, at der er midler til at støtte op om borgernes kultur- og idrætsliv. Aktive foreninger og aktiviteter, der samler Furseøs borgere, er vigtige for vores trivsel og sundhed – og her ser vi gerne, at der bliver tænkt nyt. Vi har sat deadline for ansøgninger til 1. marts, så der er tid til at skrive ansøgningerne," siger han. 

Tennis for tennis-uvante

I 2022 søgte Farum Tennis puljen for Vores Furesø til at afholde introduktionskurser for voksne, der ikke havde spillet tennis før. Kurserne havde over 90 deltagere. Halvdelen af dem meldte sig efterfølgende ind i klubben.

En af dem er Rikke Blaaberg Collin, der deltog i introkurset sidste år:

"Jeg spiller nu på et hold med 12 andre fra introduktionskurset. Ingen af os havde spillet tennis før, og vi ville nok ikke være begyndt, hvis der ikke havde været gjort en særlig indsats for at få fat i os. Det kan være svært som voksen at melde sig til en sport, man aldrig har prøvet før", fortæller hun.

Frederik Hauser, tennisskoleansvarlig, der skrev ansøgningen til puljen for Vores Furesø uddyber:
"Vi var meget bevidste om den sociale dimension i vores initiativ, hvor vi skulle nå ud til en ny målgruppe. Det er vigtigt for alle at have relationer i den forening, de melder sig ind i, og det arbejde gav puljen mulighed for at styrke".

Let at søge – svar i april

Hvis du vil søge, skal du gå ind på furesoe.dk/puljenforvoresfuresø, hvor du kan læse retningslinjerne og finde link til ansøgningsformularen. Du er også velkommen til at skrive til kultur@furesoe.dk, hvis du har spørgsmål til puljen. Kultur, Fritid og Idræt behandler ansøgningerne på deres møde 11. april, hvorefter du får direkte besked fra forvaltningen.

Besøg siden om puljen her