Aktivitetstilskud er åben for ansøgning

Oprettet: 28.09.2020

Din forening kan nu og frem til torsdag d. 1. oktober søge om medlemstilskud og træner- og instruktørtilskud for det kommende år via Aktiv Furesø.

Ordningen giver tilskud til alle unge medlemmer under 25 år, som er aktive i en folkeoplysende forening i Furesø Kommune. 

Tilskuddene kan søges samlet eller hver for sig og udbetales i to rater henholdsvis den 1. februar og den 1. september.

Du kan finde mere information om de to tilskud her på Aktiv Furesø, hvor du både har mulighed for at se filmen om de to tilskud samt læse folderen, der giver gode eksempler på, hvordan tilskudden udregnes.

Særligt for beregning af aktivitetstilskud 2021

Grundet Corona-nedlukningen i første halvdel af 2020, har en del forrentninger oplevet en markant nedgang i sidste sæsons samlede aktivitetsniveau.

Under normale omstændigheder vil dette påvirke foreningens aktivitetstilskud for 2021, da det beregnes ud fra sidste sæsons aktivitetsniveau.

Tilskud kan beregnes ud fra forrige års tal grundet corona

Udvalget for Kultur-, Fritid og Idræt har dog godkendt, at vi i denne særlige situation, kan beregne foreningens kommende aktivitetstilskud på baggrund af forrige års deltagerantal og aktivitetsniveau, såfremt dette skulle være højere end den forgangnes sæson beregningsgrundlag.

Som forening skal I ikke foretage jer andet end det I normalt gør.

I skal fortsat ansøge online via Aktiv Furesø og indtaste de tal der er gældende for den forgangne sæsons aktiviteter.

Fra forvaltningens side vil vi sikre at beregning af den enkelte forenings aktivitetstilskud for 2021 kommer til at ske med udgangspunkt i de højeste indberettede aktivitetstal inden for de seneste to sæsoner.

På den måde sikre vi at alle foreningers aktivitetstilskud for det kommende år, beregnes ud fra den sæson hvor foreningen har haft størst aktivitet.