Folkeoplysningspuljen og Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed

Oprettet: 16.11.2020

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed 

Fredag den 6. november afsatte regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet 50 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed. 10 mio. kr. fra aftalen går til en strakspulje til 1.000 nye fællesskaber. Puljen er nu åben for ansøgninger. 

  • Puljen på 10 mio. kr. kan søges af foreninger på kultur-og socialområdet til aktiviteter for borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed.
  • Aktiviteterne skal give borgere adgang til sociale fællesskaber, som målgruppen ellers ikke har adgang til.
  • Puljen kan søges af foreninger, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (og aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger.

Læs mere om puljen her.

 

Folkeoplysningspuljen

Frist 27. november.

Hvem kan søge puljen?

Foreninger og organisationer, som modtager støtte efter folkeoplysningsloven. Det kan være foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fx idrætsforeninger, spejderorganisationer, politiske og religiøse ungdomsorganisationer), daghøjskoler eller folkeuniversitetsafdelinger- og komitéer.

Hvad er formålet med ordningen?

Folkeoplysning og demokratisk dannelse:

  • Årets indsatsområde retter sig mod projekter, som aktualiserer, hvordan folkeoplysningen kan være med til at styrke demokratiet og skabe kritiske og engagerede medborgere fx ved at skabe nye engagerende rum, hvor deltagerne har muligheden for at være aktive og handlende.
  • Det kan være projekter med en ny organiseringsform eller aktivitetsform. Projekterne kan have fokus på, hvordan demokratisk dannelse kan gøres mere relevant for nye grupper.

Læs mere om puljen her