Vedr genåbningen den 21 april

Oprettet: 16.04.2021

Kære foreninger

Forhandlingerne om næste uges genåbning af kultur-, idræts- og fritidsområdet begynder så småt at falde på plads.

De mere overordnede pejlemærker er blevet meldt ud efter nattens forhandlinger, men vi afventer fortsat de mere specifikke retningslinjer.

Vi håber, at de ligger klar i starten af den kommende uge. Indtil da vil vi orientere jer om det, som vi ved er besluttet.

Følgende vil være gældende fra onsdag den 21. april:

  • Der åbnes - uden krav om coronapas - for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Dette omfatter alle idrætsgrene og med et forsamlingsloft på 25 personer. 
  • Forsamlingsloftet på 25 for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.
  • Der åbnes ligeledes - med krav om coronapas - for indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år. Dette med et forsamlingsloft på 10 personer.

Derudover træder disse retningslinjer i kraft fra den 21. april:

  • Det generelle forsamlingsloft indendørs hæves til 10 personer.
  • Det generelle forsamlingsloft udendørs hæves til 50 personer.
  • Caféer må servere idendørs med krav om bordbestilling og coronapas samt udendørs uden krav om coronapas.

Kun udvalgte faciliteter åbner

Vi åbner op som udgangspunkt for alle indendørs idrætsfaciliteter den 21. april. Øvrige faciliteter, der primært bruges til andet end idræt, vil forblive lukket, så længe øvrige indendørs aktiviteter ikke må genoptages.

Disse faciliteter åbner ikke op den 21. april

Faciliteter så som Satellitten, Stien, den offentlige adgang til Farum Kulturhus og kommunes svømmehaller er blandt andet ikke en del af genåbningen den 21. april.

OBS for brugere af ”skole-sportshaller” i skoletiden

De foreninger, der på hverdage har aktiviteter før kl. 16.00 i en hal eller sal, der ligger i direkte tilknytning til en skole, vil blive aflyst, da arealerne reserveres til skolens undervisning. Ligeledes kan der være enkelte lokaler, der er reserveret til corona-test. Her er alle foreningsaktiviteter aflyst. De berørte foreninger er blevet kontaktet.

De berørte foreninger, som ønsker at flytte aktiviteten, kan sende en mail til lokalebooking@furesoe.dk, så hjælper vi med at finde andre tider efter skoletid.

Retningslinjer for brug af faciliteter og afvikling af aktiviteter

Som sagt afventer vi forsat de detaljerede retningslinjer for brug af faciliteterne og eventuelle retningslinjer for den konkrete afvikling af aktiviteter; herunder afstands- og arealkrav, krav til rengøring, med mere.

Så snart de er modtaget og tilpasset vores lokale forhold, får I dem tilsendt i et nyhedsbrev i starten af næste uge.

Til alle jer, der ikke kan vente med planlægningen indtil da, kan vi kun anbefale, at I tager udgangspunkt i de retningslinjer, der var gældende ved seneste åbning i efteråret 2020 – og så må I eventuelt rette lidt til, når de endelige retningslinjer bliver meldt ud.

Jer, der påtænker at starte organiserede idrætsaktiviteter for borgere over 70 år, bør allerede nu overveje, hvorledes I vil sikre kontrol af coronapas, da dette bliver et krav.

Besked om opdatering af kontaktinformationer

I dag sender vi en besked ud til alle foreninger i vores foreningsregister med ønske om, at I logger ind og tjekker de oplyste kontaktinformationer under jeres kontaktoplysninger.

I skal både angive roller (formand, kasserer og bookingansvarlig) og tjekke navne og mailadresser. I kan også gøre det allerede nu. Se afsnittet nedenfor.

Dette er afgørende for, at vi kan nå ud til jer med vigtige informationer om genåbningsfaserne eller i tilfælde af, at Furesø Kommune med kort varsel pålægges at lukke områder.

 

På genhør i næste uge!

God weekend

 

Med venlig hilsen

Peter Rosgaard

Centerchef, Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv