Supplerende facilitetstilskudspulje (Vedligeholdelsespuljen) er åben for ansøgninger fra den 11. februar

Oprettet: 11.02.2022

Kære foreninger

Så er det i dag, at vi åbner for ansøgninger til den supplerende facilitetstilskudspulje. Puljen er ikke ny, men har skiftet navn fra vedligeholdelsespuljen.

Vi håber, at I vil tage godt i mod puljen, som støtter ideer og ønsker til at lave forbedringer eller etableringer ude i de mange faciliteter, som I anvender til jeres foreningsaktivitet. 

Kultur, fritid og idræt (KFI) har afsat 350.000 kr. i 2022.

Foreninger kan søge om puljemidler digitalt frem til den 31. marts.

Hvad støtter puljen?

Foreninger kan søge om støtte i form af tilskud til fx opførsel af hegn ved en spejderhytte, en ekstra håndvask til opfyldning af vanddunke, opsætning af støjvægge, udvidelse af bænke i omklædningsrum, opsætning af musikanlæg, indkøb af maling til at få malet klubrummet og lignende. 

Dokumentationskrav

Foreninger, der ønsker at søge økonomisk støtte fra Furesø Kommune i form af puljer og tilskud, skal årligt indsende lovpligtigt dokumentation om foreningen for at få støtten udbetalt. 

Du får automatisk mere information om dette i den kvittering, du får tilsendt, når vi har modtaget din ansøgning.

Om den Supplerende facilitetstilskudspulje

Puljen er åben for ansøgninger i perioden fra den 11. februar til den 31. marts.

Formål:

  • Puljens primære formål er at støtte ideer og ønsker, som fremmer foreningsaktivitet i de faciliteter, som foreningerne anvender i Furesø Kommune. 
  • Det kan således godt være tilskud til materialer, som foreningen selv anvender til at indfri sit ønske. 
  • Tilskuddet kan også gives som del af en medfinansiering. 
  • Foreningsønsker under 40.000 kr. vil blive prioriteret.
  • Puljemidler tildeles godkendte foreninger i Furesø Kommune, som opfylder kravet om årlig dokumentation.
  • Puljen er på i alt 350.000 kr. i 2022. 

Deadline for ansøgning er d. 31. marts 2022.

I løbet af april vil repræsentanter fra Furesø Idrætsråd, Spejdernes Samråd og Kulturelt Samråd behandle ansøgningerne og disponere puljen.

En kopi af det udsendte nyhedsbrev findes her.

Læs mere, og ansøg her