Puljen for Vores Furesø og Supplerende Facilitetstilskudspulje er fordelt

Oprettet: 05.05.2022

Der har været mange ansøgere til de to puljer, Puljen for Vores Furesø og Supplerende Facilitetstilskudspulje. Du kan her læse mere om de to puljer samt se, hvem der har modtaget tilskud.

Puljen for Vores Furesø - se hjemmeside her

Supplerende facilitetstilskudspulje - se hjemmeside her