Vil din forening beholde tilskud og lokaler?

Oprettet: 23.05.2022

Årligt dokumentationskrav

Hvert år skal alle foreninger i Furesø Kommune indsende dokumentation på foreningen senest den 1. juni. Datoen er den samme hvert år. Foreningen skal være særligt opmærksomme på dette, hvis den ønsker at søge om lån af lokaler eller søge om kommunale tilskud.
Ordningen fungerer fremadrettet, således at den dokumentation foreningen indsender nu og her, vil garantere foreningens anvendelse af lokaler og udbetaling af tilskud for sæson 2022-23. 
 

Hvad sker der hvis foreningen ikke overholder kravet?

Foreninger, der ikke overholder dokumentationskravet, mister sin godkendelse som forening og kan dermed hverken søge om tilskud eller låne lokaler af Furesø Kommune. 
 

Hvad skal foreningen uploade til Aktivfuresoe.dk?

Hvert år skal foreningen uploade følgende fire dokumenter til Aktivfuresoe.dk: 
 • Tro og love-erklæring om indhentelse af børneattest 
 • Foreningens gældende vedtægter (også selvom de er uændret) 
 • Referat af den seneste generalforsamling
 • Foreningens seneste tilskudsregnskab, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Hvilken periode skal dokumenterne omhandle?

Foreninger, der afholder generalforsamling (GF) før 31. maj 2022, skal uploade:
 • Referat fra GF 2022
 • Regnskab for 2021
 • Tro og love-erklæring for indhentelse af børneattest for 2022
 • De senest godkendte vedtægter
 
Foreninger, der afholder generalforsamling efter 1. juni 2022 og senest 31. december 2022, skal uploade:
 • Referat fra GF 2021
 • Regnskab for 2021 eller 2020
 • Tro og love-erklæring for indhentelse af børneattest for 2022
 • De senest godkendte vedtægter
 

Offentliggørelse af tilskudsregnskaber

De uploadede regnskaber vil jf. Folkeoplysningsloven blive offentliggjort på Aktivfuresoe.dk.

Har du spørgsmål til dette, så kontakt forvaltningen på fritid@furesoe.dk