Søg tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed

Oprettet: 30.05.2022

Det er nu muligt at søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed fra puljen til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse. 

Da året 2021 ikke gav lige vilkår til puljens ansøgere som følge af coronasituationen, skal 2019 benyttes som grundlag for ansøgningen om tilskud til medarbejderuddannelse. For tilskud til konsulentvirksomhed skal 2021 benyttes som grundlag for ansøgningen. 

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af foreninger, og der er afsat i alt 6.5 mio. kr. til puljen. 

Der er ansøgningsfrist for puljen fredag den 24. juni 2022 klokken 14:00. 

Læs mere om puljen til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvem der kan søge de forskellige puljer, hvad kriterierne er, hvad ansøgningerne skal indeholde, og hvordan ansøgningerne bliver vurderet. 

Yderligere oplysninger:

Konsulent Mukaddes Ugurlu, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 45 74

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95