Sammen sparer vi på energien

Oprettet: 30.09.2022

Furesø Kommune står  som resten af Danmark midt i en energikrise. Vores udgifter til varme og elektricitet stiger voldsomt, og vi ser ind i en vinter, hvor der formentlig bliver ressourceknaphed i perioder. Derfor iværksætter vi en række tiltag i vores bygninger for at spare på energien, som vi håber meget på, at I vil støtte op om.