Udgiftsstop for søgbare puljemidler for resten af 2022

Oprettet: 03.11.2022

Byrådet har indført fuldt udgiftsstop for resten af 2022 grundet de stigende udgifter til fx el og varme. Furesø Kommune har derfor lukket for de søgbare puljer for resten af 2022. Vi modtager dog fortsat gerne puljeansøgninger, som først vil blive behandlet i 2023.

Puljer, det vedrører:

  • Puljen for Vores Furesø
  • Ungepengepuljen
  • Idræts- og fritidspuljen
  • Ungefokuspuljen