Indberetning til CFR senest d. 31. januar 2023

Oprettet: 21.12.2022

Alle tilskuds- og lokalelånsberettigede foreninger i Furesø Kommune skal hvert år indberette en række oplysninger om medlemstal, herunder antal arrangementer og antal deltagere med videre til CFR.  

Foreningerne skal have indberettet tallene senest den 31. januar 2023. 

Alle foreninger har derfor modtaget en henvendelse den 1. december fra CFR, Det Centrale Foreningsregister, hvor I skal indberette medlemstal, arrangementer etc.

Systemet er oprindeligt udviklet til idrætsforeninger, men vi har i Furesø Kommune valgt at bruge det til alle foreninger, for at gøre foreningens administration så enkel som muligt, uanset om der er tale om en idrætsforening, kulturforening eller andet.

Oplysningerne danner grundlag for beslutninger, der skal sikre at Furesøs foreningsliv på hele kultur og fritidsområdet understøttes optimalt.

I forbindelse med login, er der mulighed for at hente glemte adgangskoder fra hjemmesiden.

Besøg hjemmesiden her, hvor du også kan finde en vejledning