Afvikling af møder i foreningen

Oprettet: 26.03.2020

Højsæson for generalforsamlinger

Foreningens generalforsamling kan i år ikke afvikles som normalt ved et fælles fremmøde.  Derfor skal I overveje, om generalforsamlingen kan udsættes eller om den kan afholdes i en anden form, nu Danmark har forbud mød at mødes flere end 10 personer.

Furesø Kommune stiller ikke nogen særlige formelle krav til afholdelsen af generalforsamlingerne. 

For nuværende fastholder vi, at dokumentationen for regnskab, erklæring om børneattester, vedtægter og referat fra generalforsamlingen skal være afleveret inden 1. juni 2020. I skal selv uploade dokumenterne i Fritidsportalen.

Afhold møder virtuelt

I kan finde mange muligheder for at mødes virtuelt. I Kultur og Fritid har vi gode erfaringer med Whereby både via computere, mobiltelefoner og ipads.

Andre muligheder er Skype, WhatsApp, Facetime (iPhone og iPad) og Messenger (Facebook). Derudover kan Zoom bruges, hvis I skal dele dokumenter.

Retningslinjer for foreningsmøder

DIF har lavet en række anbefalinger ifm. afvikling af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder, som I kan læse via nedenstående link.