Orientering om fase 3: Retningslinjer for brug af indendørsanlæg, herunder kulturhuse, svømmehaller og sportshaller

Oprettet: 11.06.2020

Nu kan vi langsomt efterkomme den genåbning, som foreningslivet har ventet på. Vi glæder os til sammen med jer at komme i gang igen.

Det er vigtigt, at I læser dette nyhedsbrev grundigt igennem, så vi sammen kan løfte opgaven med at sikre den gradvise og positive genåbning af landet, som vi alle glæder os til.

Læs nyhedsbrevet, som er sendt til alle foreninger d. 10. juni