Tilskud til folkeoplysende foreninger


Furesø Kommune yder tilskud til foreninger, der er godkendte som folkeoplysende foreninger af Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune. Tilskuddene administreres af Kultur og Fritid.

 

Vigtige datoer

Lokaletilskud:

  • Frist for ansøgning af lokaletilskud er den 15. januar.
  • Udbetales i fire rater henholdsvis den 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december – en eventuel restudbetaling (femte rate) udbetales i løbet af januar-marts måned.

Aktivitetstilskud:

Lederuddannelsestilskud:

  • Frist for ansøgning af lederuddannelse – tilskuddet kan søges af folkeoplysende foreninger hele året, dog senest den 31. december for indeværende år.