Tilbud til Furesøs foreninger:

Vil din forening stå for en aktivitet i løbet af sommeren? 

Furesø Kommune har afsat penge til sommerferieaktiviteter 2020. Folkeoplysningsudvalget vil inden for den ramme, der er sat af til aktiviteterne, prøve at sammensætte et varieret program for flest mulig børn. 

Det betyder dog også, at de midler som er afsat til afvikling af sommerferieaktiviteter, skal prioriteres. Vi kan derfor ikke love, at jeres aktivitet kommer med.

 

Sådan melder I jeres hold til årets sommerferieaktiviteter

Hvis I vil være med i 2020, vil jeg bede jer om at udfylde skabelonen Sommerferieaktiviteter 2020 og sende retur til sommerferieaktiviteter@furesoe.dk. I skal ikke oprette jeres hold i undervisernet. I vil dog senere modtage et login hertil, så i løbende kan følge med i tilmeldinger på jeres hold.

Hvis I vil inspireres, så se to tidligere eksempler i denne pdf.

 

Målgruppe

Sommerferieaktiviteter er for børn og unge som skal i 1. - 9. klasse efter sommerferien. I bestemmer selv, hvilken målgruppe, i ønsker at afholde jeres aktivitet for. Dette skriver i som en del af holdbeskrivelsen i samme skabelon, som sendes til sommerferieaktiviteter@furesoe.dk

 

Pris for aktiviteten

Hovedreglen for hold er, at prisen pr. deltager højst må være 600 kr. og have en timepris på 40 kr. i timen pr. barn. 

Det budgetbeløb, I sender til os, er det beløb, I maksimalt kan få, hvis jeres aktivitet kommer med.

Det er kun muligt at få betaling for de børn, der er tilmeldt aktiviteten.

 

Alt det andet vigtige

Skoleferien i 2020 i Furesø Kommune er fra mandag den 27. juni 2020 - søndag den 9. august 2020. 

I skal være opmærksomme på, at mindst én underviser skal være fyldt 18 år, og at sikkerheden ved aktiviteten skal være i orden.

Du skal sørge for, at din forening har fremsendt en erklæring om indhentelse af børneattest. 

Er du privat aktør vil du blive ringet op af en medarbejder i Kultur og Fritid, som beder dig oplyse dit CPR-nummer for at vi kan indhente den lovpligtige børneattest på dig.

I skal selv sørge for at booke lokaler til aktiviteten her på siden.

 

Deadline

Vi vil gerne have jeres forslag senest fredag den 21. februar 2020.

Vi vender tilbage i marts, om jeres aktivitet bliver oprettet.

 

Blanketter

Blanket til holdbeskrivelse 2020

Erklæring om indhentelse af børneattest 2020