Gå videre til hovedindhold

Aktiviteter i Kultur og Fritid

Dette byder resten af året på:

01. dec.: Orientering om Medlemstilskud og Træner- og instruktørtilskud til ansøgere.

31. dec.: Frist for ansøgning om tilskud til lederuddannelse for indeværende år.

Skolernes juleferie: 21. dec. 2019 til 5. jan. 2020. Lokaler kan bookes via lokalebooking@furesoe.dk 

Du kan finde foreningernes årshjul her

 

 

Tilbud til Furesøs foreninger: Lav en sommerferieaktivitet for Furesøs børn og unge

Furesø Kommune vil gerne have så forskellige og varierede tilbud som muligt til kommunens børn i skolernes sommerferie. Din forening kan også byde ind.

Hvis din forening er interesseret i at lave en sommerferieaktivitet, vil vi meget gerne modtage et forslag til aktiviteten. I forslaget skal der stå, hvornår foreningen forventer aktiviteten skal foregå, hvor mange dage aktiviteten skal vare og ikke mindst et budget for det hele. Forslaget skal sendes til Kultur og Idræt i Furesø Kommune.

Folkeoplysningsudvalget vil så inden for den ramme, der er sat af til aktiviteterne, prøve at sammensætte et varieret og spændende program for børnene.

Furesø Kommune har afsat penge til sommerferieaktiviteter 2019. Vil din forening være med til at give Furesøs børn og unge en god sommer?

For at så mange børn som muligt kan få gavn af de gode aktiviteter, som I alle udbyder, har Folkeoplysningsudvalget gjort gældende at:
  • Målgruppen er alle børn og unge, som skal i 1. - 9. klasse efter ferien.
  • Hvert barn/ung kan kun tilmelde sig 2 hold. I starten af juni vil der blive åbnet op for alle restpladser og muligheden for at tilmelde sig flere hold.
  • Max prisen pr. deltager må stadigvæk ikke overstige 600 kr., men der er nu også kommet et krav om at timeprisen pr. barn maksimalt må være 40 kr. i timen. Det betyder, at en aktivitet, der koster 600 kr. pr. barn, vil skulle have en varighed af minimum 15 timer. Skulle aktiviteten have en højere timepris pr. barn end de 40 kr., vil deltagernes egenbetaling for holdet stige.

Sådan melder I jeres hold til årets sommerferieaktiviteter

Hvis I vil være med i 2019, skal I udfylde skabelonen "Holdforslag 2019" og sende retur til sommerferieaktiviteter@furesoe.dk

Målgruppe

Sommerferieaktiviteter er for børn og unge som skal i 1. - 9. klasse efter sommerferien. I bestemmer selv, hvilken målgruppe I ønsker at afholde jeres aktivitet for. Dette skriver I ind i skabelonen "Holdforslag", og sender den til os.

Pris for aktiviteten

Som beskrevet ovenfor er hovedreglen, at prisen pr. deltager højst må være 600 kr. og timeprisen er på 40 kr. i timen pr. barn. Det budgetbeløb, I sender til os, er det beløb, I maksimalt kan få, hvis jeres aktivitet kommer med.
 

Alt det andet vigtige

Skoleferien i 2019 i Furesø Kommune er fra mandag den 1. juli 2019 - søndag den 11. august 2019.
 
I skal være opmærksomme på, at mindst én underviser skal være fyldt 18 år, og at sikkerheden ved aktiviteten skal være i orden.

Du skal sørge for, at din forening har fremsendt en erklæring om børneattester. Du finder blanketten her: 
Erklæring om børneattester
 

Er du privat aktør, vil du blive ringet op i forhold til indhentning af børneattest. 
 
I skal selv sørge for at booke lokaler til aktiviteten.
 
Vi kan ikke love, at jeres aktivitet kommer med. Der er begrænsede midler, så Folkeoplysningsudvalget vil ud fra de indkomne forslag prøve at planlægge et så varieret program som muligt, så der er noget for alle børn.

 

Deadline

Vi vil gerne have jeres forslag senest mandag den 11. marts 2019. 
 
Vi vender tilbage i april, om jeres aktivitet bliver oprettet.

Furesø Kommune • Kultur og Fritid • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354730 • E-mail: fritid@furesoe.dk

Min profil

Velkommen