Aktivitetstilskud til foreninger  


Folkeoplysningsloven sikrer, at der ydes tilskud til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år i Furesø Kommune.

 

Aktivitetstilskuddet består af to tilskud:

  • Medlemstilskud
  • Træner- og instruktørtilskud

Tilskuddene kan søges både samlet eller hver for sig. 

 

Hvem kan søge om aktivitetstilskud, og hvordan udregnes det?

Det kan du få svar på i denne film, som handler om tilskudsordningen. Vi har også lavet en folder, som indeholder flere eksempler på, hvordan vi udregner tilskuddene. Den finder du nederst på siden.

 

 

Frist for at søge tilskud og udbetaling

  • Ansøgningsfristen for at søge aktivitetstilskud er den 1. oktober for det kommende år.
  • Foreningen får tilsagn om tilskuddet omkring den 1. december.
  • Tilskuddet udbetales i to rater henholdsvis den 1. februar og den 1. september i tilskudsåret.

 

Her kan du læse mere om de enkelte tilskud