Aktivitetstilskud til foreninger  

Folkeoplysningsloven sikrer, at der ydes tilskud til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år i Furesø Kommune.

 

Aktivitetstilskuddet består af to tilskud

Det samlede aktivitetstilskud består af to forskellige tilskud:

  • Medlemstilskud

  • Træner- og instruktørtilskud

Tilskuddene kan søges både samlet eller hver for sig. 

 

Hvem kan søge om aktivitetstilskud, og hvordan udregnes det?

Det kan du få svar på i denne film, som handler om tilskudsordningen. Vi har også lavet en folder, som indeholder flere eksempler på, hvordan vi udregner tilskuddene. Den finder du nederst på siden.

 

Frister for at søge tilskud

  • Ansøgningsfristen for at søge aktivitetstilskud er den 1. oktober for det kommende år.

  • Foreningen får tilsagn om tilskuddet den 1. december.

  • Tilskuddet udbetales i to rater henholdsvis den 1. februar og den 1. september i tilskudsåret.

 

Her kan du læse mere om de enkelte tilskud