Efteråret byder på ny viden


Furesø Kommune tilbyder en række kurser i indeværende sæson, som kan give din forening inspiration til nye eller eksisterende aktiviteter. Alle kurser er gratis at deltage i. Før du melder dig til kurser, anbefaler vi, at du læser de praktiske informationer.

Alle kurser vil selvfølgelig blive afviklet i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for forsamlinger under COVID-19.

Det vil sige, at stoleopstillingen vil være med min. 1-2 meters afstand, vi følger forsamlingsloftet og servering vil være under hensyn til at begrænse kontaktpunkter.

Kurserne er som nævnt gratis, og pladserne besættes efter 'først-til-mølle'.

Først når du har tilmeldt dig til kurset og modtaget en bekræftelse herpå, har du sikret dig en plads.

Du er velkommen til at tilmelde flere fra foreningen til samme kursus.

Du kan tilmelde op til 3 personer pr. gang.

Det er også muligt blot at tilmelde sig på fritid@furesoe.dk

Vi håber at se repræsentanter fra så mange foreninger som muligt, så vi kan få nogle gode og inspirerende aftener sammen!

Tid og sted

Udskydes

Om kurset

Unge fra Furesø Ungepanel inviterer foreningslivet på pizza og en dialog om, hvad der gør foreningslivet attraktivt for unge.

Tilmelding

Link er fjernet og opdateres, når ny dato er kendt.

Tid og sted

Torsdag d. 2. september, kl. 17-20 i Multisalen, Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.

Om kurset

Foreningens kommunikationsansvarlige inviteres til en inspirerende aften om, hvordan foreninger får mest muligt ud af deres kommunikationsplatforme og den gode historie.

 • Oplægsholder Christina Kabel
 • Foreningscase med Furesø Løbeklub
 • Skab godt indhold til fx Facebook
 • Den gode historie
 • Regler for brug af billeder osv. 

Tilmelding

Du tilmelder dig kurset via dette link.

Antal deltagere: 25.

Pladserne fordeles af Kultur og Fritid efter først-til-mølleprincippet og med flest mulige foreninger repræsenteret.

Tid og sted

Torsdag d. 7. oktober kl. 17-19 i Multisalen, Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse

Om kurset

Dennis Hørmann fra Fundraiseren og Fonde.dk inspirerer og sparrer med foreninger om den gode ansøgning til puljer og fonde.

Tilmelding

Du tilmelder dig til workshoppen via dette link.

 

Tid og sted

Torsdag d. 4. november kl. 16.30-18.30 VIP'en i Farum Arena, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum

Om kurset

Furesø Fritidsvejledning inviterer foreninger ind til inspirationsoplæg og dialog om, hvordan sårbare børn og unge kan blive en del af jeres forening.

 • Få inspiration og input til at tilrettelægge jeres træning
 • Puljeoverblik for området
 • Inspiration fra succesfuld forening
 • Konkrete værktøjer
 • Den gode historie 

Tilmelding

Du tilmelder dig workshoppen via dette link.

Afholdte kurser

 • 24. september 2020: Dialogmøde om foreningslivet med COVID-19
 • 22. oktober 2020: Værktøjsaften for foreninger i tilskud og lokalebooking
 • 19. november 2020: Det er ikke svært af søge fondsmidler - online forløb: Du finder oplægget fra kurset her

Aflyste kurser

 • 9. november 2020: Åben Skole Event