Foreningens kontakt med det offentlige


Alle foreninger skal have et CVR-nummer og en NemKonto samt en Digital Postkasse. Uden et CVR-nummer og en NemKonto, kan Furesø Kommune fx ikke udbetale tilskud til foreningen. 
 

Hvis en forening skal modtage penge fra Furesø Kommue i form af tilskud m.v. skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto. CVR-nummer benyttes som identifikation af jeres forening, og tilskud m.v. bliver udbetalt til den NemKonto der er tilknyttet CVR-nummeret.

Sådan gør I:

Vigtig information vedrørende CVR-nummer:

Frivillige foreningers CVR-nummer skal fornyes hvert 3. år. Jeres forening vil automatisk få en mail, når det tid til at forny jeres CVR-nummer. Det er derfor meget vigtigt, at jeres forenings mailadresse er korrekt. Det er muligt at registrere flere mailadresser, således I er sikre på at modtage mailen.

Skulle jeres pengeinstitut opkræve et gebyr for tilknytning af NemKonto til jeres CVR-nummer, så gør opmærksom på, at der er tale om en frivillig forening, og at oprettelse af NemKonto er et lovkrav.

 

I Digital Post modtager alle virksomheder og foreninger med et CVR-nummer post fra offentlige myndigheder. Allerede når CVR-nummeret er oprettet, vil I modtage alt post fra det offentlige i Digital Post på Virk.dk. Digital Post er lovpligtigt. Læs mere her om Digital Post.

 

 

Foreninger der modtager betalinger fra det offentlige, har pligt til at have et CVR-nummer og en NemKonto. Når jeres forening har fået et CVR-nummer, kan I indberette en NemKonto i jeres pengeinstitut, som det offentlige kan udbetale til.
Læs mere her om Foreninger og NemKonto.

 

 

Få et hurtigt og samlet overblik over, hvornår og hvordan I registrerer jeres forening, opretter Digital Postkasse på Virk.dk og NemKonto samt opretter en foreningskonto i en bank eller pengeinstitut.
Guide - Sådan registrerer I jeres forening - Center for frivilligt arbejde

 

 

Stiftelse af en forening skal godkendes af Furesø Kommunes Folkeoplysningsudvalg, hvis foreningen ønsker tilskud, lån af lokaler m.v.
Læs mere her om oprettelse af en forening i Furesø Kommune.

Her kan I registrere en frivillig forening.