Foreningens kontakt med det offentlige


Alle foreninger skal have et CVR-nummer og en NemKonto samt en Digital Postkasse. Uden et CVR-nummer og en NemKonto, kan Furesø Kommune fx ikke udbetale tilskud til foreningen. 
 

Hvis foreningen modtager tilskud eller vil søge tilskud fra Furesø kommune eller en anden offentlig myndighed, skal den have CVR-nummer og en Nemkonto.

CVR-nummer benyttes som identifikation af jeres forening, og tilskud med videre bliver udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet CVR-nummeret.

Sådan får foreningen et CVR-nummer:

Vigtig information vedrørende CVR-nummer:

Frivillige foreningers CVR-nummer skal fornyes hvert 3. år.

Jeres forening vil automatisk få en mail, når det er tid til at forny jeres CVR-nummer. Det er derfor meget vigtigt, at jeres forenings mailadresse er korrekt, således I kan modtage denne varsel.

Registrer flere e-mailadresser

Det er muligt at registrere flere mailadresser, således I er sikre på at modtage mailen. Vi anbefaler derfor også, at en af de mails, der oplyses, er en hovedmail tilknyttet foreningen. 

Skulle jeres pengeinstitut opkræve et gebyr for tilknytning af NemKonto til jeres CVR-nummer, så gør opmærksom på, at der er tale om en frivillig forening, og at oprettelse af NemKonto er et lovkrav.

 

I Digital Post modtager alle virksomheder og foreninger med et CVR-nummer post fra offentlige myndigheder.

Allerede når CVR-nummeret er oprettet, vil I modtage alt post fra det offentlige i Digital Post på Virk.dk.

Digital Post er lovpligtigt. Læs mere her om Digital Post.

 

 

Foreninger der modtager betalinger fra det offentlige, har pligt til at have et CVR-nummer og en NemKonto. Når jeres forening har fået et CVR-nummer, kan I indberette en NemKonto i jeres pengeinstitut, som det offentlige kan udbetale til.
Læs mere her om Foreninger og NemKonto.

 

 

Få et hurtigt og samlet overblik over, hvornår og hvordan I registrerer jeres forening, opretter Digital Postkasse på Virk.dk og NemKonto samt opretter en foreningskonto i en bank eller pengeinstitut.
Guide - Sådan registrerer I jeres forening - Center for frivilligt arbejde

 

 

Stiftelse af en forening skal godkendes af Furesø Kommunes Folkeoplysningsudvalg, hvis foreningen ønsker tilskud, lån af lokaler m.v.
Læs mere her om oprettelse af en forening i Furesø Kommune.

Her kan I registrere en frivillig forening.