Tro- og Loveerklæring om indhentelse af børneattest


Hver år skal alle foreninger, der anvender kommunale lokaler og/eller søger om tilskud indsende en Tro- og Loveerklæring i forbindelse med den årlige dokumentation til Kultur og fritid.

Husk det ÅRLIGE dokumentationskrav 1. juni for at kunne søge/modtage kommunale tilskud og/eller låne kommunale lokaler. Se mere her.