Hjælp økonomisk udfordrede familier med at blive fastholdt i foreningslivet


Den seneste tids prisstigninger har fået flere familier til at skulle prioritere deres økonomi, hvilket desværre er medvirkende til at nogen ser sig nød-saget til at fravælge børnenes fritidsaktiviteter. Heldigvis findes der støttemuligheder som kan hjælpe disse familier, så børnene kan blive fastholdt i foreningen og det gode fællesskab.

Er du træner, kassér eller en del af bestyrelsen i en idrætsforening, så vær endelig opmærksom, og hjælp hvis du har kendskab til familier hvor økonomien er udfordret. Nogle foreninger har haft succes med rateopkrævninger eller nedsat kontingent i en afgrænset periode, begge dele har bidraget til fastholdelse af medlemmer, som er økonomisk udfordret.

Er dette ikke muligt i jeres forening, så findes der også støttemuligheder, som kan søges til at dække kontingent, udstyr og stævner. Hjælp gerne ved at informere jeres medlemmer om støttemulighederne for økonomisk trængte familier. Nogle af støttemulighederne kan familierne selv søge, men I kan også som forening hjælpe med at søge på vegne af familien. 

Støttemuligheder for økonomisk udfordrede familier


Puljen støtter børn og unge op til 25 år, hvor forældrene er økonomisk udfordrede.

Der kan søge til 2/3 dele af kontingentet, dog maksimalt 1000 kr. og 500 kr. årligt per medlem til stævner, camps og lejre.

Som forening kan du hjælpe et medlem med at søge støtte til kontingent eller stævner hos DGI.

Puljen kan søges her 

Fritidspuljen giver støtte til børn og unge med flygtningebaggrund i alderen 0-17 år.

Fritidspuljen giver økonomisk støtte til deltagelse i organiserede forenings- og fritidsaktiviteter inden for idræt og kul-tur, f.eks. familieidræt, fodbold, spejder, svømning, musik og billedkunst.

Puljen kan søges her 

Furesø Fritidsvejledning støtter børn og unge i alderen 6-29 år.

Fritidsvejledningen vejleder til fritidslivet samt yder kontingentstøtte hvis nødvendigt. Familien kan selv søge eller i kan hjælpe familien.

Puljen kan søges her