Gå videre til hovedindhold

Aktuelt på kultur- og fritidsområdet

21. oktober 2019 Indstilling til leder- og idrætspriser
31. oktober 2019 Kulturprisen 2019 bliver uddelt i Galaksen
   

Årlige tilskudsfrister

1. oktober

Aktivitetstilskud:

Medlemstilskud
Træner- og instruktørtilskud 

31. december

Tilskud til lederuddannelse 
(- søges stadig via skema)

Tilskud til lokaler (enkeltarrangementer)

15. januar Tilskud til lokaler

 

Rådgivning til foreningerne

I Kultur og Fritid vil vi gerne støtte op omkring det store arbejde, der allerede gøres ude i foreningslivet og være med til at udvikle foreningskulturen i Furesø Kommune.

Oplever I faldende medlemstal? Ønsker I bedre uddannelse af trænerne? Eller halter det med organiseringen? Så har I mulighed for at kontakte en af foreningskonsulenterne til en snak om, hvordan jeres forening kommer videre.
Vi vil blandt andet kunne rådgive med:

• Opstart af forening, herunder tilskud, m.m.
• Fastholdelse af frivillige og/eller unge
• Generationsskifte og uddannelse
• Igangsættelse af projekter og aktiviteter
• Støtte til børn og unge i forbindelse med foreningsstart
• Økonomi

Konsulentgruppen består af kræfter inden for:

- Fritidsvejledningen
- Folkeoplysning
- Tilskud og puljer
- Strategi og formidling
- Fastholdelse og aktivering
- Rådgivning og planlægning af projekter og events

Vil du høre nærmere, så kontakt fritid@furesoe.dk

 

 

Furesø Kommune • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354000 • E-mail: furesoe@furesoe.dk

Min profil

Velkommen