Overnatning for foreninger


Hvis du ønsker at låne et kommunalt lokale eller hal til overnatning, skal du sende en ansøgning til Kultur og Fritid. 

I skal sende jeres ansøgning digitalt via nedenstående link hurtigst muligt og minimum 2 uger før ønsket overnatning, da vi skal koordinere tilladelser med beredskabet og skole. ​

Hvis I skal bruge øvrige lokaler i dagtimerne til jeres arrangement, skal I selv booke lokalet her på siden.

  • Søndersøskolen (70 personer kan overnatte i 7 lokaler)
  • Stavnsholtskolen (250 personer kan overnatte i 25 lokaler)

Hvis flere hold skal overnatte samme sted i forbindelse med et stævne eller lignende, beder vi dig om at indsende én ansøgning per hold.

Folkeoplysningsudvalget har anbefalet retningslinjerne for den nye gebyrordning for overnatning i kommunale lokaler som led i en budgetbesparelse på 60.000 kr. på folkeoplysningsområdet.

Ordningen træder i kraft d. 1. januar 2021 og medfører, at udenbysgæster, som overnatter i kommunale lokaler, skal betale et gebyr på 35 kr. pr. person pr. overnatning.

Hvis du ansøger på vegne af udenbys klubber, kan du i det digitale ansøgningsskema oplyse CVR-nummer til fakturerering af overnatningen på den forening, du ansøger på vegne af.

 

 

 

Relevante links