Vigtige datoer og deadlines

1. juni 2019 Deadline for årlig dokumentation
Medio maj 2019 Svar vedr. fordeling af lokaler for sæson 2019-2010
   

Vedligeholdelsespulje 2019

Tak for alle jeres ansøgning. Vi har nu lukket for ansøgning af Vedligeholdelsespuljen.

Har din forening gode ideer eller ønsker til forbedringer af og etableringer i de kommunale faciliteter, så kan du nu søge om midler til dit projekt.

Udvalg for kultur, fritid og idræt har for 2019 godkendt en pulje på 300.000 kr. til at få jeres ønsker omsat til konkret handling, fx tilskud til opførsel af hegn ved en spejderhytte, opsætning af støjvægge, udvide bænke i omklædningsrum, opsætte musikanlæg og så videre.

Hvis I ønsker at søge om midler til et projekt, kan I finde al vigtig information i vedhæftede folder. Vær opmærksom på, at vi skal modtage jeres ansøgning senest den 17. juni 2019. 

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kulturelt Samråd, Spejdernes Samråd og Furesø Idrætsråd behandler alle ansøgningerne og giver svar på ansøgningerne inden medio juli 2019.

Download folderen her

 

Furesø Kommune • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354000 • E-mail: furesoe@furesoe.dk

Min profil

Velkommen