Gå videre til hovedindhold

Vigtige datoer og deadlines

1. juni 2019 Deadline for årlig dokumentation
Medio maj 2019 Svar vedr. fordeling af lokaler for sæson 2019-2010
   

Tilskud til lederuddannelse

På denne side kan du læse om tilskud til lederuddannelse

 

1. Hvem kan søge tilskuddet?

Tilskud til lederuddannelse (kursustilskud) ydes til folkeoplysende foreninger i Furesø Kommune, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år og som desuden modtager Medlemstilskud.

 

2. Hvad ydes der tilskud til?

Der ydes tilskud til kurser for trænere og instruktører. Kursusvirksomheden, der søges tilskud til, skal dog ske i rimeligt forhold til antal tilskudsberettigede medlemmer/ledere, for at foreningen kan komme i betragtning til at modtage ledertilskuddet.

 

3. Hvordan beregnes tilskuddet?

Tilskuddet beregnes på baggrund af det forgangne års Medlemstilskud. Således udbetales tilskuddet i forhold til en afsat ramme på 15% af foreningens Medlemstilskud fra året før. Dog ydes der maks. 1.000 kr. per deltager per kursus. For kurser rettet specifikt mod træning og instruktion af børn og unge under 25 år, ydes der herudover et tilskud på 50 % af de udgifter, som overstiger 1000 kr. Såfremt der er ubrugte midler i rammen, fordeles disse blandt de foreninger, som har ansøgt om tilskud og ”ramt loftet”.

 

4. Hvornår kan du søge tilskuddet? 

Tilskuddet kan søges løbende hele året dog senest den 31. december det år deltageren deltog. 

 

5. Hvad ydes der ikke tilskud til?

Der ydes ikke tilskud til transport og forplejning.

 

6. Dokumentation 

Udover ansøgningsskemaet vedlægges kvittering for betaling af kurset samt kursusprogram. Hvis en forening er i tvivl om, hvorvidt et kursus er tilskudsberettiget, kan foreningen søge om forhåndsgodkendelse af kursusudgifterne.

Du kan finde blanketten her, da det endnu ikke er muligt at ansøge digitalt.

Furesø Kommune • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354000 • E-mail: furesoe@furesoe.dk

Min profil

Velkommen