Tilskud til lederuddannelse

Tilskud til lederuddannelse (kursustilskud) ydes til folkeoplysende foreninger i Furesø Kommune, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år, og som desuden modtager medlemstilskud.

Tilskuddet kan søges af folkeoplysende foreninger hele året, dog senest d. 31. december for indeværende år.

 

Retningslinjer for tilskud til lederuddannelse

Tilskud til lederuddannelse (kursustilskud) ydes til folkeoplysende foreninger i Furesø Kommune, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år, og som desuden modtager medlemstilskud.

Der ydes tilskud til kurser for trænere og instruktører.

Kursusvirksomheden, der søges tilskud til, skal dog ske i rimeligt forhold til antal tilskudsberettigede medlemmer/ledere, for at foreningen kan komme i betragtning til at modtage ledertilskuddet.

Tilskuddet beregnes på baggrund af det forgangne års medlemstilskud.

Således udbetales tilskuddet i forhold til en afsat ramme på 15% af foreningens medlemstilskud fra året før.

Dog ydes der maks. et tilskud på 1000 kr. per deltager per kursus.

For kurser rettet specifikt mod træning og instruktion af børn og unge under 25 år, ydes der herudover et tilskud på 50 % af de udgifter, som overstiger 1000 kr.

Såfremt der er ubrugte midler i rammen, fordeles disse blandt de foreninger, som har ansøgt om tilskud og ”ramt loftet”.

Tilskuddet kan søges løbende hele året dog senest den 31. december det år, hvor deltageren deltog.

Der ydes ikke tilskud til transport og forplejning.

Udover ansøgningsskemaet vedlægges kvittering for betaling af kurset samt kursusprogram.

Hvis en forening er i tvivl om, hvorvidt et kursus er tilskudsberettiget, kan foreningen søge om forhåndsgodkendelse af kursusudgifterne ved at kontakte Kultur og Fritid.

Dette tilskud kan ikke søges digitalt endnu.