Lokaletilskud

I Furesø Kommune findes tre tilskudsordninger vedrørende egne eller lejede lokaler og anlæg. Dertil findes to særordninger for rideklubber og orienteringsklubber

 

1. Generelt om tilskud til egne eller lejede lokaler og anlæg

I Furesø Kommune findes tre tilskudsordninger vedrørende egne eller lejede lokaler og anlæg. Dertil findes to særordninger for rideklubber og orienteringsklubber. 

De ordninger, der gælder er: 

  • driftstilskud til lokaler og lejrpladser 
  • supplerende tilskud til foreninger med eget klublokale/klubhus 
  • tilskud til driftsaftaler for foreninger, der driver kommunale lokaler

 

2. Definitioner

Da både lokaletype og antallet af lokaler har betydning for det samlede tilskud, er nogle definitioner nødvendige:

Haller

Idrætshaller, svømmehaller, tennishaller og squashhaller. Desuden medtages andre aktivitetslokaler, der er mindst 800 m2. Depotrum mv. medregnes til hallens areal, men ikke som selvstændigt lokale.

Andre lokaler

Lokaler mindre end 800 m2, hvori der kan dyrkes aktiviteter og socialt samvær. Herunder medregnes opholdsrum, spiserum og soverum som selvstændige lokaler. Køkken og kontor kan efter forhandling godkendes som aktivitetslokaler.

Klublokaler

Lokaler, hvor der dyrkes socialt samvær mellem foreningens medlemmer. Klubhuse og spejderhytter (ikke weekendhytter) regnes udgiftsmæssigt som klublokale. Vaskerum, omklædningsrum, depotrum mv. kan efter godkendelse udgiftmæssigt medregnes til klublokalet, men tæller ikke som selvstændige lokaler.

Lejrpladser

Et areal, der anvendes til brug for overnatning, samt til brug for aktiviteter. Bygninger med toilet og vaskefaciliteter opfattes som en del af lejrpladsen.

Beregning af tilskud

Folkeoplysningsloven giver mulighed for tilskud til alle typer af lokaler, men med forskellige maksimumstakster, samt til lejrpladser. Det supplerende kommunale tilskud gælder kun egne klublokaler. Antallet af tilskudsberettigede lokaler i en foreningsejendom fastsættes af Furesø Kommune efter forhandling med den enkelte forening.

Dispositionsret

Foreninger, der ejer eller lejer sine lokaler og evt. har udgifter forbundet hermed, har fuld dispositionsret over disse lokaler. For foreninger, der benytter lokaler anvist af Furesø Kommune (lokalebookingen), følger de af Folkeoplysningsudvalget fastsatte retningsliner vedr. dispositionsret ved lokale udlån. Foreninger, der via driftsoverenskomst driver kommunale lokaler, men hvor dette ikke giver direkte omkostninger for foreningen, har som udgangspunkt ikke fuld dispositionsret over lokalerne, men kun en brugsret. Således kan kommunen gøre brug af tider, der ikke benyttes af foreningen, samt i dialog med foreningen have råderet over lokalerne til andre enkeltstående formål. 

 

Generelle forhold

3. Dokumentation

I relation til dokumentation henledes opmærksomhedenpå de generelle retningslinjer om Regler for regnskabsaflæggelse, som Furesø Kommune kræver fulgt hvis tilskud skal udbetales.

 

4. Ændring af tilskudsform

Skulle en forening ønske at overgå fra én tilskudsordning til en anden, skal dette ansøges skriftligt til Idræts- og Fritidsudvalget, der vil behandle sagen.