Driftsaftaler for foreninger, der driver kommunale lokaler

Ud fra en vurdering af hvilke omkostninger, der er forbundet med at drive et enkelt lokale eller en enkelt hal, kan der indgås kontrakt mellem kommunen og foreningen om et fast rådighedsbeløb til drift af disse lokaler.

Dette er kun muligt hvis foreningen – eller sammenslutningen af foreninger – er faste brugere af lokalerne.

Evt. driftsoverenskomster indgås i hvert tilfælde individuelt og kræver Byrådets godkendelse.