Gå videre til hovedindhold

Aktiviteter i Kultur og Fritid

Dette byder resten af året på:

01. dec.: Orientering om Medlemstilskud og Træner- og instruktørtilskud til ansøgere.

31. dec.: Frist for ansøgning om tilskud til lederuddannelse for indeværende år.

Skolernes juleferie: 21. dec. 2019 til 5. jan. 2020. Lokaler kan bookes via lokalebooking@furesoe.dk 

Du kan finde foreningernes årshjul her

 

 

Tilskud til orienteringskort

Særtilskud: Furesø Kommune yder tilskud til orienteringsklubbers fremstilling af orienteringskort over skovene omkring kommunen

 

Hvad kan du søge om tilskud til?

Der ydes tilskud med 65% af 

  • Udgifter til korttegningsmateriel (hardware og software) 
  • Udgiftsdækning til korttegnere (kr. 1.000 pr. km2)* 
  • Udgifter til printning af kort på laserprinter 

*Bemærkninger: De kr. 1.000 pr. km2 er ikke egentlig løn, da det tager 25-40 timer pr. km2. Men det er en udgiftsdækning.

  • Hvis der indgår personer over 25 år i klubbens medlemskreds, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal medlemmer.

 

Sådan ansøger du

Du skal indsende en skriftlig ansøgning vedlagt bilag på udgifter til korttegningsmateriel, korttegnere, printnings af kort og øvrige materialeudgifter til Kultur og Fritid i Furesø Kommune. Du kan ikke søge dette tilskud digitalt.

Furesø Kommune • Kultur og Fritid • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354730 • E-mail: fritid@furesoe.dk

Min profil

Velkommen