Tilskud til rideklubber

Særordning: Furesø Kommune yder et særligt tilskud til rideklubber.

Furesø Kommune yder et særligt tilskud til rideklubber.

Den årlige leje af ridehaller på rideskolerne baser sig på en årlig leje på kr. 266,98 (2018) pr. m2.

Rytterstuen beregnes som 4 timer pr. dag x den gældende sats kr. 133,45 (2018) for lokaler x 365 dage.

Du skal indsende en skriftlig ansøgning vedlagt bilag på udgifter til Kultur og Fritid i Furesø Kommune. Dette tilskud kan ikke søges digitalt.