Idræts- og Fritidspuljen

Du kan søge om puljemidler til nye initiativer på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye initiativer, udviklingsarbejde eller enkeltstående projekter som fornyer og udvikler idræts- og fritidstilbuddene i Furesø Kommune. 

Du kan søge om puljemidler til nye initiativer og aktiviteter på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være initiativer, som fornyer og udvikler kommunens idræts- og fritidstilbud, fx: 

Aktiviteter, der kan omfatte alle borgere i Furesø Kommune
Undervisning, der er relevant for arbejdet i en frivillig forening
Udgifter til fremmede instruktører

Folkeoplysningsudvalget bevilger som hovedregel en underskudsgaranti til ansøgeren fra Idræts-og Fritidspuljen. En underskudsgaranti betyder, at et evt. underskud ved et arrangement kan dækkes med op til det beløb, der er givet i underskudsgaranti.

 

Alle folkeoplysende foreninger (f.eks. idrætsforeninger, ungdomsorganisationer og spejdere) og enkeltpersoner, der er hjemmehørende i Furesø Kommune.

Ansøgningen skal indeholde oplysning om:

 • Beskrivelse – indhold i aktiviteten
 • Formål – hvad er ideen med aktiviteten
 • Målgruppe – hvem henvender aktiviteten sig til
 • Indhold – hvordan skal det foregå
 • Medvirkende – hvem medvirker ved udførelsen
 • Tidspunkt – hvornår finder arrangementet sted
 • Sted – hvor finder arrangementet sted
 • Budget – det forudsættes, at ansøger selv bidrager økonomisk – enten ved egenbetaling og/ eller gennem deltagerbetaling.
 • Almindelige foreningsaktiviteter, der kun er rettet mod foreningens medlemmer
 • Foreningsaktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljer
 • Driftsmidler og materialer til almindelige foreningsaktiviteter
 • Bespisning, løn/ honorar eller gaver
 • Kommercielle aktiviteter
 • Der kan dog søges om puljemidler til materialer og lignende, som skal anvendes udelukkende til enkeltstående arrangementer, f.eks. mesterskaber og større træningssamlinger.

Du kan søge hele året.

Alle ansøgninger behandles løbende af Folkeoplysningsudvalgets på udvalgets månedlige møder. 

Udvalget træffer afgørelse ud fra ovenstående kriterier.

 

Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget den 17.03.2016