Tilskud og puljer

Træner- og Instruktørtilskud

Medlemstilskud

Tilskud til lederuddannelse

Lokaletilskud

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning