Et socialt aftryk - Åbne puljer for Furesøs aktive foreninger

Furesøs aktive foreningsliv kan årligt søge om i alt 400.000 kr. i puljemidler til konkrete sociale initiativer, som skal ske i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole, Jobcenter Furesø, Center for Børn og Voksne og Furesø Fritidsvejledning.

Puljerne omfatter:

 

  1. Foreningsguidepuljen
  2. Integrationspuljen
  3. Pulje til åben skole-samarbejder
  4. Pulje til arbejdet med børn og voksne med særlige behov
  5. Pulje til fællesspisning med flygtninge og andre udsatte grupper i foreningen
  6. Pulje til IT-kurser for flygtninge med særligt fokus på digitale løsninger 

Download hæfte:

Du kan downloade hæftet her