Gå videre til hovedindhold

Vigtige datoer og deadlines

1. juni 2019 Deadline for årlig dokumentation
Medio maj 2019 Svar vedr. fordeling af lokaler for sæson 2019-2010
   

Åbne puljer for Furesøs aktive foreninger - et socialt aftryk 

Furesøs aktive foreningsliv kan til og med 2019 årligt kan søge om i alt 400.000 kr. i puljemidler til konkrete sociale initiativer, som vil ske i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole, Jobcenter Furesø, Center for Børn og Voksne og Furesø Fritidsvejledning.

 

Et socialt aftryk

Som en del af budgetaftalen for 2017 og 2018 er Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet nået til enighed om en samarbejdsaftale, som blandt andet giver det aktive foreningsliv mulighed for at spille en større social rolle på skole- og integrationsområdet.

Det betyder, at Furesøs aktive foreningsliv årligt kan søge om i alt 400.000 kr. i puljemidler til konkrete sociale initiativer, som vil ske i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole, Jobcenter Furesø, Center for Børn og Voksne og Furesø Fritidsvejledning.

På disse sider kan du læse om de seks puljer, og hvilke kriterier, der gælder for ansøgningen:

  • Foreningsguidepuljen
  • Integrationspuljen
  • Pulje til åben skole-samarbejder
  • Pulje til arbejdet med børn og voksne med særlige behov
  • Pulje til fællesspisning med flygtninge og andre udsatte grupper i foreningen
  • Pulje til IT-kurser for flygtninge med særligt fokus på digitale løsninger 

Vær opmærksom på, at de forskellige puljer har forskellige ansøgningsfrister og procedurer.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, er der under hver pulje anført kontaktoplysninger. Du er også velkommen til at vende din idé med os, før du formulerer en egentlig ansøgning. 

God fornøjelse!

Venlig hilsen

Furesø Kommune

Furesø Fritidsvejledning - Jobcenter Furesø - Center for Børn og Voksne - Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommune • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354000 • E-mail: furesoe@furesoe.dk

Min profil

Velkommen