Gå videre til hovedindhold

Aktiviteter i Kultur og Fritid

Dette byder resten af året på:

01. dec.: Orientering om Medlemstilskud og Træner- og instruktørtilskud til ansøgere.

31. dec.: Frist for ansøgning om tilskud til lederuddannelse for indeværende år.

Skolernes juleferie: 21. dec. 2019 til 5. jan. 2020. Lokaler kan bookes via lokalebooking@furesoe.dk 

Du kan finde foreningernes årshjul her

 

 

Årlig dokumentation

Hvert år skal din forening indsende dokumenter på din forening.

Du skal være særligt opmærksom på dette, hvis du ønsker at søge om leje af lokale eller aktivitetstilskud. Dette bevilges kun, såfremt dine dokumenter fremsendes årligt.

Fra i år skal alle foreninger i Furesø kommune sende følgende dokumenter til Kultur og Fritid inden den 1. juni: 

  • Vedtægter
  • Underskrevet referat fra generalforsamlingen
  • Erklæring om indhentelse af børneattest 
  • Regnskab, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Ønsker din forening at låne lokaler eller søge om aktivitetstilskud i Furesø Kommune kan din ansøgning først blive godkendt, når dokumenterne er modtaget og godkendt af kommunen.

Derudover er kommunen forpligtet til at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskaber. Det betyder, I kan vælge at sende et særskilt tilskudsregnskab, såfremt I ikke ønsker jeres fulde regnskab offentliggjort.

De nye krav er opstået som følge af en ændring af folkeoplysningsloven med en konkret stramning af formålsbestemmelsen, og et krav om, at kommuner skal styrke tilsynet med sine foreninger. 

Furesø Kommune • Kultur og Fritid • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354730 • E-mail: fritid@furesoe.dk

Min profil

Velkommen