Gå videre til hovedindhold

Aktiviteter i Kultur og Fritid

Dette byder resten af året på:

01. dec.: Orientering om Medlemstilskud og Træner- og instruktørtilskud til ansøgere.

31. dec.: Frist for ansøgning om tilskud til lederuddannelse for indeværende år.

Skolernes juleferie: 21. dec. 2019 til 5. jan. 2020. Lokaler kan bookes via lokalebooking@furesoe.dk 

Du kan finde foreningernes årshjul her

 

 

Centralt ForeningsRegister (CFR)

Alle foreninger i Furesø Kommune skal indberette medlemstal, antal arrangementer og antal deltagere for hvert kalenderår.

 

Indberetning i CFR

Folkeoplysningsudvalget har truffet beslutning om, at både kulturelle foreninger og idrætsforeninger samt idébestemte børne- og ungdomsorganisationer fremover skal indberette medlemstal og antal af arrangementer og deltagere ved arrangementerne samme sted i et Centralt ForeningsRegister - CFR.

Den udvidede data skal danne grundlag for beslutninger, der skal sikre at Furesøs foreningsliv understøttes mest optimalt.

 

Hvornår kan du indberette tallene i systemet?

Systemet er åbent for indberetning i perioden 1. december til 31. januar. 

https://medlemstal.dk/

 

 

Furesø Kommune • Kultur og Fritid • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354730 • E-mail: fritid@furesoe.dk

Min profil

Velkommen