Politik, råd og udvalg

I Furesø Kommune arbejder en række råd og udvalg for at fremme kultur-, fritids- og idrætsmiljøet i i kommunen. 

 

Kultur-, fritids- og idrætspolitik i Furesø Kommune, Vores Furesø (2019)

Politikken Vores Furesø støtter op om fire fokusområder, der skal sikre, at Furesø Kommune fastholder sin position blandt de førende kommuner på området til gavn for alle borgere:

  • Et godt sted at vokse op
  • Frivillighed og nye aktiviteter
  • Stærke fællesskaber og livskvalitet
  • Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft

Politikken ligger tilgængelig på Furesø Kommunes hjemmeside.


Udvalg for kultur, fritid og idræt (UKFI)

KFIU faciliterer og yder økonomisk støtte til foreninger og aktiviteter inden for idræt, kultur og folkeoplysning.


Folkeoplysningsudvalget (FOU)

FOU varetager opgaver i henhold til loven om støtte til folkeoplysning. FOU er talerør for foreningerne og agerer som rådgivere over for KFIU.


Furesø Idrætsråd (FIR)

FIR arbejder for idrætslivet gennem foreningssamarbejde.


Kulturelt Samråd (KS)

KS er paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner og grupper.


Furesø Samråd og Spejderråd

Spejderrådet er et samarbejde mellem de syv DDS-grupper. Furesø Samråd er fælles organ for børne- og ungdomskorpsene.