Gå videre til hovedindhold

Aktiviteter i Kultur og Fritid

Dette byder resten af året på:

01. dec.: Orientering om Medlemstilskud og Træner- og instruktørtilskud til ansøgere.

31. dec.: Frist for ansøgning om tilskud til lederuddannelse for indeværende år.

Skolernes juleferie: 21. dec. 2019 til 5. jan. 2020. Lokaler kan bookes via lokalebooking@furesoe.dk 

Du kan finde foreningernes årshjul her

 

 

Politik, råd og udvalg

I Furesø Kommune arbejder en række råd og udvalg for at fremme kultur-, fritids- og idrætsmiljøet i i kommunen. 

 

Udvalg for kultur, fritid og idræt arbejder på en ny politik for kultur, fritids- og idrætsområdet.

Du kan læse om processen på www.furesoe.dk/politik 

 


Udvalg for kultur, fritid og idræt (UKFI)

KFIU faciliterer og yder økonomisk støtte til foreninger og aktiviteter inden for idræt, kultur og folkeoplysning.


Folkeoplysningsudvalget (FOU)

FOU varetager opgaver i henhold til loven om støtte til folkeoplysning. FOU er talerør for foreningerne og agerer som rådgivere over for KFIU.


Furesø Idrætsråd (FIR)

FIR arbejder for idrætslivet gennem foreningssamarbejde.


Kulturelt Samråd (KS)

KS er paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner og grupper.


Furesø Samråd og Spejderråd

Spejderrådet er et samarbejde mellem de syv DDS-grupper. Furesø Samråd er fælles organ for børne- og ungdomskorpsene.

 

Furesø Kommune • Kultur og Fritid • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354730 • E-mail: fritid@furesoe.dk

Min profil

Velkommen