Idrætstalentlinje på Stavnsholtskolen

Den nyetablerede idrætstalentlinje er et samarbejde mellem Furesø Kommune, lokale idrætsforeninger og FC Nordsjælland med det formål at sikre, at unge idrætstalenter får en god folkeskoleuddannelse samtidig med, at de kan forfølge deres sportslige mål.

Talentlinjen skal skabe en bedre sammenhæng i de unge talenters hverdag, og medvirke til, at de kan lykkes bedre med både skolen og idrætten.

Idrætstalentlinjen er placeret på Stavnsholtskolen i Farum. Linjen er en udskolingslinje (7. – 9. klasse). Den første 7. klasse starter i skoleåret 2017/2018, hvorefter der udvides med en ny 7. klasse, indtil der er en hel udskolingslinje i skoleåret 2019/2020. Der er minimum 20 elever og maksimum 28 elever pr. årgang.

For at søge ind på linjen skal du være medlem af en idrætsforening i Furesø Kommune. Idrætsforeningen skal vurdere, at du har et særligt talent inden for din sportsgren. Du kan ansøge uanset, om du bor i Furesø Kommune eller i en anden kommune.