Åben skole


Den åbne skole er ambitionen om, at folkeskolen skal åbne sig op mod lokalsamfundet og inddrage virksomheder, foreninger og andre interessenter i undervisningen. 

Eleverne i Furesø Kommune skal ud i lokalsamfundet, opleve virkeligheden og være en del af de forskellige fællesskaber i Furesø.

Åben skole er en vigtig del af skolegangen i Furesø Kommune og en del af indsatsen for at styrke elevernes læringsparathed, trivsel og sundhed.

Gennem åben skole får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med lokale virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner og andre samarbejdspartnere, som hver især byder ind med forløb, aktiviteter, cases og andre læringstilbud.

Åben skole kan derigennem bidrage til at styrke praksisfaglighed, trivsel og fællesskaber blandt eleverne og understøtte den enkelte elevs valg af fremtidig uddannelse og karriere. 

Åben skole er et led i folkeskolereformen fra 2013 og er obligatorisk for alle skoler at arbejde med.

 

Åben Skole Pulje

Åben Skole puljen har til formål at styrke samarbejdet mellem Furesøs skolevæsen, herunder FFO’erne, og de lokale foreninger i Furesø Kommune til gavn for elevernes læring og trivsel.

Der afsættes 200.000 kr. årligt, og puljen kan søges af foreninger, som har indgået aftale med kommunens skoler eller FFO’er om samarbejde. 

Du kan læse mere om puljen, og hvordan man ansøger her.

 

Skoletjenesten.dk

På Skoletjenesten.dk kan du finde inspiration og konkrete tilbud om åben skole forløb fra lokale foreninger og kulturinstitutioner.

Du se hvilke tilbud der er i Furesø Kommune her.

Skoletjenesten er en landsdækkende platform, som samler og præsenterer undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer, som kan inspirere lærere, pædagoger og undervisere i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser til planlægningen af deres undervisning.

Skoletjenesten har eksisteret i over 30 år og er en organisation, der formidler kontakt mellem undervisere og eksterne læringsmiljøer (museer, kulturinstitutioner og nu også foreninger).

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at få lagt et tilbud op på Skoletjenesten.dk, kan du kontakte kommunens åben skole playmaker, på play@furesoe.dk eller 7216 5187.

 

Åben Skole Playmaker

For at styrke åben skole samarbejdet i kommunen, er der ansat en åben skole playmaker, som understøtter samarbejdet mellem kommunens skoler og de lokale virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner og andre eksterne aktører.

Har du en god ide til et åben skole samarbejde eller er interesseret i at høre mere, så kontakt åben skole playmaker på play@furesoe.dk eller pr. tlf. 7216 5187.