Retningslinjer for foreninger, grupper og fællesskaber


Tabellen viser en oversigt over både krav og muligheder, som du har i Furesø Kommune som godkendt folkeoplysende forening, lokalelånsberettiget gruppe eller et fællesskab 

 

 

Folkeoplysende forening

Lokalelånsberettiget gruppe

Fællesskab

Krav

Vedtægter, der er demokratiske og almennyttige

 JA 

 JA 

 NEJ 

Stiftende og årlig generalforsamling 

 JA 

 JA 

 NEJ 

Bestyrelse 

 JA 

 JA 

 NEJ 

Krav om kontinuerlig aktivitet (minimum 10 gange årligt)

 JA 

 JA 

 NEJ 

Årlig opdatering af foreningsinformationer, herunder kontaktinformationer samt foreningsregister 

 JA 

 JA 

 NEJ 

Årlig, lovpligtig dokumentation (erklæring om børneattest, regnskab, vedtægter, referat fra generalforsamling)

 JA 

 NEJ 

 NEJ 

Årlig, lovpligtig dokumentation (erklæring om børneattest, vedtægter, referat fra generalforsamling)

 NEJ 

 JA 

 NEJ 

Årlig indberetning af medlemstal til Centralt ForeningsRegister (CFR)

 JA 

 JA 

 NEJ 

Udførlig aktivitetsbeskrivelse

 JA 

 JA 

 JA 

Minimum tre primære kontaktpersoner til kommunen (formand, kasserer, lokalebookingansvarlig)

 JA   JA   NEJ 

Minimum én primær kontaktperson til kommunen

 NEJ   NEJ   JA 

Rettigheder

Kan låne lokaler gratis

 JA 

 JA 

 JA 

Indgår i sæsonfordelingen jf. prioriteringsrækkefølgen i § 21 i Folkeoplysningsloven

 JA 

 JA 

 NEJ 

Kan søge om tilskud (aktivitets-, træner-, lokaletilskud)

 JA 

 NEJ 

 NEJ 

Kan søge alle puljer under Folkeoplysningsudvalget

 JA 

 NEJ 

 NEJ 

Kan kun benytte én tid i ét lokale pr. uge pr. sæson

 NEJ   NEJ   JA 

Godkendelse

Folkeoplysningsudvalget

 JA 

 NEJ 

 NEJ 

Kultur- og idrætsforvaltningen i Furesø Kommune

 NEJ   JA   JA