Retningslinjer for foreninger, grupper og fællesskaber

Tabellen viser en oversigt over både krav og muligheder, som du har i Furesø Kommune som godkendt folkeoplysende forening, lokalelånsberettiget gruppe eller et fællesskab 

 

       
         
Type Folkeoplysende forening Lokalelånsberettiget gruppe Fællesskab  
Krav        
Vedtægter jf. Folkeoplysningsloven JA NEJ NEJ  
Stiftende og årlig generalforsamling jf. Folkeoplysningsloven JA NEJ NEJ  
Bestyrelse jf. Folkeoplysningsloven JA NEJ NEJ  
Krav om kontinuerlig aktivitet jf. Folkeoplysningsloven JA JA NEJ  
Årlig opdatering af foreningsinformation i foreningsregister JA JA NEJ  
Årlig indberetning af medlemstal til CFR JA JA NEJ  
Udførlig aktivitetsbeskrivelse JA JA JA  
Minimum én primær kontaktperson til kommunen JA JA JA  
Rettigheder        
Kan låne lokaler gratis JA JA JA  
Indgår i sæsonfordelingen jf. prioriteringsrækkefølgen i § 21 i Folkeoplysningsloven JA JA NEJ  
Kan søge om tilskud (aktivitets-, træner-, lokaletilskud) JA NEJ NEJ  
Kan søge alle puljer under Folkeoplysningsudvalget JA NEJ NEJ  
Kan kun benytte én tid i ét lokale pr. uge pr. sæson NEJ NEJ JA  
Godkendelse        
Folkeoplysningsudvalget JA NEJ NEJ  
Forvaltningen NEJ JA JA  
         
Note:        
         
**Hvis gruppen er kulturel.