Gå videre til hovedindhold

Vigtige datoer og deadlines

1. juni 2019 Deadline for årlig dokumentation
Medio maj 2019 Svar vedr. fordeling af lokaler for sæson 2019-2010
   

Retningslinjer for foreninger, grupper og fællesskaber

Tabellen viser en oversigt over både krav og muligheder, som du har i Furesø Kommune som godkendt folkeoplysende forening, lokalelånsberettiget gruppe eller et fællesskab 

 

    
     
TypeFolkeoplysende foreningLokalelånsberettiget gruppeFællesskab 
Krav    
Vedtægter jf. FolkeoplysningslovenJANEJNEJ 
Stiftende og årlig generalforsamling jf. FolkeoplysningslovenJANEJNEJ 
Bestyrelse jf. FolkeoplysningslovenJANEJNEJ 
Krav om kontinuerlig aktivitet jf. FolkeoplysningslovenJAJANEJ 
Årlig opdatering af foreningsinformation i foreningsregisterJAJANEJ 
Årlig indberetning af medlemstal til CFRJAJANEJ 
Udførlig aktivitetsbeskrivelseJAJAJA 
Minimum én primær kontaktperson til kommunenJAJAJA 
Rettigheder    
Kan låne lokaler gratisJAJAJA 
Indgår i sæsonfordelingen jf. prioriteringsrækkefølgen i § 21 i FolkeoplysningslovenJAJANEJ 
Kan søge om tilskud (aktivitets-, træner-, lokaletilskud)JANEJNEJ 
Kan søge alle puljer under FolkeoplysningsudvalgetJANEJNEJ 
Kan kun benytte én tid i ét lokale pr. uge pr. sæsonNEJNEJJA 
Godkendelse    
FolkeoplysningsudvalgetJANEJNEJ 
ForvaltningenNEJJAJA 
     
Note:    
     
**Hvis gruppen er kulturel.    
     

Furesø Kommune • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354000 • E-mail: furesoe@furesoe.dk

Min profil

Velkommen