Gå videre til hovedindhold

Aktiviteter i Kultur og Fritid

Dette byder resten af året på:

01. dec.: Orientering om Medlemstilskud og Træner- og instruktørtilskud til ansøgere.

31. dec.: Frist for ansøgning om tilskud til lederuddannelse for indeværende år.

Skolernes juleferie: 21. dec. 2019 til 5. jan. 2020. Lokaler kan bookes via lokalebooking@furesoe.dk 

Du kan finde foreningernes årshjul her

 

 

Foreningsdrift

• Kontaktoplysninger • Årlig dokumentation • Blanketter • CVR-nummer •


 

Få information om fx tilskud og sæsonfordeling 

• Sørg for, at foreningens kontaktinformation er opdateret •

Du skal selv sikre dig, at vi har de rigtige kontaktoplysninger i vores system. Du skal selv opdatere informationerne, hver gang bestyrelsens sammensætning og roller ændrer sig.

Forkerte informationer betyder, at vi mails ud til de forkerte modtagere, og det er både ærgerligt for dig, der er ny formand, kasserer eller bookingansvarlig, men også kedeligt for dem, som helst ikke længere vil modtage vores mails.

 

Husk at indsende årlig dokumentation for at bruge lokaler og søge tilskud

• Hvert år skal du indsende disse fire dokumenter til os •

Ønkser din forening at låne lokaler eller søge om aktivitetstilskud, kan din ansøgning først blive godkendt, når dokumenterne er modtaget og godkendt af kommunen.

Vejledning til og information om de fire dokumenter (er under udarbejdelse)

 

Tilknyt et CVR-Nummer og NemKonto til din forening

• Vi kan kun udbetale tilskud til din forening, hvis du har tilknyttet et CVR-nummer og en NemKonto til din forening •

Når du har gjort det, må du meget gerne lægge det på din forenings hjememside samt under dine foreningsoplysninger. Så kan vi nemt finde dig.

Vejledning til af opdatere din foreningsoplysninger (er under udarbejdelse)

 

     
Blanketter Årlig dokumentation Regler for regnskabsaflæggelse

 

 

Lokalefordelingsregler 2019-2020

Centralt foreningsregister - CFR

Retningslinjer for foreninger, grupper og fællesskaber

Digital Post og NemID

CVR-nummer og NemKonto

 

Furesø Kommune • Kultur og Fritid • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354730 • E-mail: fritid@furesoe.dk

Min profil

Velkommen