Puljer

Som folkeoplysende forening har du mulighed for at søge flere forskellige puljer til aktiviteter, der kan understøtte nye målgrupper og aktiviteter i din egen forening eller projekter, som har en nyt sigte.

Alle Furesø Kommunes puljer ligger samlet på Furesø Kommunes hjemmeside. På denne side kan du blot se dem remset op. Hvis du ønsker at læse mere, skal du følge det link, som ligger i bunden af denne side.

 

Søgbare puljer i Furesø Kommune

1. Et social aftryk

  • Foreningsguidepuljen
  • Integrationspuljen
  • Åben Skole-puljen
  • Pulje til arbejde med børn og voksne med særlige behov

2. Idræts- og fritidspuljen

3. Ungefokuspuljen

4. Fælleskommunal Handicap-Idrætspulje

5. Unge Penge Puljen

6. Tilskud til frivilligt socialt arbejde

7. Miljøinitiativpuljen

 

Læs om alle puljerne på Furesø Kommunes hjemmeside