Oversigt over lokaler

Her finder du en komplet oversigt med praktiske oplysninger over de lokaler, gymnastiksale samt haller, der er udlånes til foreninger og aftenskoler. Borgere, som er bosiddende i Furesø Kommune, har mulighed for at leje lokaler til private arrangementer.

I løbet af sæsonen tilpasser forvaltningen løbende Oversigten over lokaler til offentlig udlån til den enkelte lokalesituation.

Du kan se oversigten her.