Vigtige datoer og frister - Siden er under redigering!


Herunder finder du alle de vigtige datoer og frister din forening skal være opmærksom på. Vær særligt opmærksom på deadline for aflevering af årlig dokumentation.

Dokuementationskravet fungerer fremadrettet, således at den dokumentation, foreningen indsender forud for sæsonen, vil garantere foreningens anvendelse af lokaler og udbetaling af tilskud for den forestående sæson. Afleveringsfristen er den 1. juni.

 

Hvad skal foreningen uploade til Aktivforesoe.dk?

 

Dette er bare en lang beskrivelse som kan kopieres eller ændres

 

 

​Aktivitetstilskud:

 • Frist for ansøgning til (Aktivitetstilskud) medlems-, og træner- og instruktørtilskud er den 1. oktober
 • Aktivitetstilskuddet udbetales i to rater henholdsvis den 1. februar og den 1. september i tilskudsåret
 • Retningslinjer for aktivitetstilskud

​Lederuddannelsestilskud:

​Lokalettilskud:

 • Frist for ansøgning af lokaletilskud er den 15. januar
 • Lokaletilskuddet udbetales i fire rater den 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december - en eventuel restudbetaling (femte rate) udbetales i løbet af januar - marts måned
 • Retningslinjer for lokaletilskud

Lokaletilskud til enkeltarrangementer:

Tilskud til rideklubber og tilskud til orienteringskort:

 

 

Puljen for Vores Furesø:

 • Fristen for at søge Puljen for Vores Furesø er den 1. februar
 • Ansøgningen skal, ud over at beskrive det konkrete projekt/aktivitet, tydeligt beskrive kobling til politikken Vores Furesø
 • Har du brug for hjælp, kan du ringe til vores kulturkonsulent i Kultur og fritid på 7216 5030 eller skriv til kultur@furesoe.dk
 • Retningslinjer for Puljen for Vores Furesø 

Ungefokuspuljen:

​Unge Penge Puljen:

​Idræts- og fritidspuljen:

​Supplerende facilitetstilskudspulje:

Eventpuljen:

 • Man kan søge hele året. Alle ansøgninger bliver behandlet løbende
 • Retningslinjer for Eventpuljen (link mangler!)

 

 

Ansøgningsfrister for lokalebooking:

 

Kulturprisen:

 • Indstillingen sendes digitalt, se under Retningslinjer for Kulturprisen - senest den 12. september 2022
 • Kulturprisen uddeles sammen med Talentprisen i Kulturhuset Galaksen mandag den 10. oktober 2022
 • Retningslinjer for Kulturprisen

 

Talentprisen:

 • Indstilling af kandidater til Talentprisen - sendes senest den 31. august 2022
 • Talentprisen uddeles sammen med Kulturprisen i Kulturhuset Galaksen mandag den 10. oktober 2022
 • Retningslinjer for Talentprisen

Hædring af mestre, Lederprisen og Idrætsprisen:

 

 • Fristen for aflevering af regnskabsoplysninger for aftenskoler er den 1. april 2022​
 • Fristen for aflevering af mellemkommunal refusion for aftenskoler er den 15. april 2022
 • Fristen for indsendelse af midtvejsopgørelser er den 1. oktober 2022
 • Fristen for at søge om tilskud til voksenundervisning er den 1. november 2022

 

Dette er bare en lang beskrivelse som kan kopieres eller ændres

 

Ønsker man at låne et kommunalt lokale eller en hal til overnatning, skal man sende en digital ansøgning til Kultur og fritid senest 14 dage
før ønsket overnatning
.