Vigtige datoer og frister, 2023 


Herunder finder du alle de vigtige datoer og frister din forening skal være opmærksom på. Vær særligt opmærksom på deadline for aflevering af årlig dokumentation.

Dokuementationskravet fungerer fremadrettet, således at den dokumentation, foreningen indsender forud for sæsonen, vil garantere foreningens anvendelse af lokaler og udbetaling af tilskud for den forestående sæson. 

Fristen for aflevering af årlig dokumentation er den 1. juni.

Dokumentationen omfatter:

1. Tro- og loveerklæring om indhentelse af børneattest

2. Foreningens gældende vedtægter (også selvom de er uændret)

3. Referat af den seneste generalforsamling

4. Foreningens seneste tilskudsregnskab / regnskab - Dette skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

 

For at kunne låne lokaler og/eller modtage tilskud, skal foreninger i Furesø Kommune indberette tal til CentraltForenings Register (CFR) en gang om året - uanset 'foreningstype'.

Furesø Kommune anvender herunder data til at understøtte politiske beslutninger på kultur-, idræts- og fritidsområdet.  

CentraltForenings Register udsender besked til foreningerne omkring årsskiftet, når det er tid til at indrapportere medlemstallene.

 

Det er kun folkeoplysende foreninger, der godkendt af Folkeoplysningsudvalget, der kan søge og modtage tilskud i Furesø Kommune.

Derudover kræver udbetaling af tilskud indberetning af den årlige dokumentation.

Find oversigten over frister her (kræver login)

 

Puljen for Vores Furesø:

  • Fristen for at søge Puljen for Vores Furesø er den 1. marts
  • Ansøgningen skal, ud over at beskrive det konkrete projekt/aktivitet, tydeligt beskrive kobling til politikken Vores Furesø
  • Har du brug for hjælp, kan du ringe til vores kulturkonsulent i Kultur og fritid på 7216 5030 eller skriv til kultur@furesoe.dk
  • Retningslinjer for Puljen for Vores Furesø 

Ungefokuspuljen:

​Unge Penge Puljen:

​Idræts- og fritidspuljen:

​Supplerende facilitetstilskudspulje:

 

 

Ansøgningsfrister for lokalebooking:

 

  • Fristen for aflevering af regnskabsoplysninger for aftenskoler er den 1. april 2023​
  • Fristen for aflevering af mellemkommunal refusion for aftenskoler er den 15. april 2023
  • Fristen for indsendelse af midtvejsopgørelser er den 1. oktober 2023
  • Fristen for at søge om tilskud til voksenundervisning er den 1. november 2023

 

Hvert år afvikler foreninger, private og kommunale institutioner sommerferieaktiviteter for børn og unge i Furesø Kommune.

I 2023 kan foreninger, private og kommunale institutioner ansøge om at medvirke i perioden fra den 5. januar 2023 til og med den 14. februar 2023.

 

Ønsker man at låne et kommunalt lokale eller en hal til overnatning, skal man sende en digital ansøgning til Kultur og fritid senest 14 dage
før ønsket overnatning
.