Tjekliste til din forening

 

 

 

Foreningen skal selv holde sin forening ajour i Aktiv Furesø, når I vælger en ny bestyrelsen m.v.

Her finder I en lille vejledning til at gøre dette.

 

Hvert år skal din forening indsende dokumenter på din forening.
Foreningen skal være særligt opmærksomme på dette, hvis den ønsker at søge om leje af lokale eller aktivitetstilskud.

Dette bevilges kun, såfremt de nedenstående dokumenter fremsendes årligt til Kultur og Fritid inden den 1. juni (udskudt til d. 1. august 2020):

  • Vedtægter
  • Underskrevet referat fra generalforsamlingen
  • Erklæring om indhentelse af børneattest
  • Regnskab, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Derudover er kommunen forpligtet til at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskaber.

Det betyder, at foreningen kan vælge at sende et særskilt tilskudsregnskab, såfremt den ikke ønsker jeres fulde regnskab offentliggjort.

Bestyrelsen skal oploade de fire dokumenter her på siden. Det gør I ved 1) at logge jer ind som forening 2) klikke på 'min profil' 3) 'rediger foreningsoplysninger'. I bunden af siden kan I oploade de fire foreningsdokumenter.

De nye krav er opstået som følge af en ændring af folkeoplysningsloven med en konkret stramning af formålsbestemmelsen, og et krav om, at kommuner skal styrke tilsynet med sine foreninger.