Årets gang i din forening 2020


Her på siden finder du en nyttig guide til driften af din forening. Vær særligt opmærksom på vigtige datoer og de anførte deadlines for dokumentationskrav, tilskud m.v.

 
 

Her finder du ansøgningsfrister for puljer, tilskud, sæsonfordeling m.v.

 

Tilskud


15. januar: 

Frist for ansøgning til lokaletilskud

 

1. oktober: 

Frist for ansøgning til medlemstilskud og træner- og instruktørtilskud

 

31. december: 

Frist for ansøgning til lederuddannelse 

 

Puljer


1. februar (åbner første gang i 2021)

Puljen for Vores Furesø

 

1. februar:

Ungefokuspuljen

 

2. maj og 1. september:

Pulje til Åben Skole-samarbejder

 

Løbende frist:

Idræts- og fritidspuljen

 

Løbende frist: 

Integrationspuljen

 

Lukket for 2020:

Vedligeholdelsespuljen

 

Sæsonfordeling


23. februar:

Frist for ansøgning til sæson 2020/2021

 

25. maj:

Resttider åbner op i Aktiv Furesø

 

1. juni:

Svar på sæsonfordeling 2020/2021

 

Andre vigtige datoer


21. februar:

Frist for at lave hold til Sommerferieaktiviteter 2020

 

1. april:

Frist for indstilling af talenter til Talentpris 2020

 

11. juni:

Talentprisen uddeles

 

1. august:

Årlig dokumentation skal uploades i Aktiv Furesø

 

1. oktober:

Frist for indstilling til Kultur på trods-prisen 2020 (uddeles kun i 2020)

 

22. oktober: AFLYST

Kulturprisen 2020 (uddeles ikke i 2020)

 

22. oktober:

Uddeling af Kultur på trods-prisen

 

12. november: AFLYST

Hædring af mestre og uddeling af Lederpris og Idrætspris (uddeles ikke i 2020)

 

Aftenskoler


1. april:

Frist for regnskabsoplysninger

 

​15. april:

Mellemkommunal refusion

 

1. oktober:

Indsendelse af midtvejsopgørelser

 

1. november:

Frist for at søge om tilskud til voksenundervisning

 

Endnu ikke offentliggjort


November/december:

Centralt ForeningsRegister

 

Ferieår 


Foreninger kan i ferier og på helligdage låne kommunale faciliteter via mail til lokalebooking@furesoe.dk

Her finder du et link til datoer for indeværende sæson gældende for:
 • Sommerferie 
 • Efterårsferie 
 • Juleferie 
 • Vinterferie 
 • Påskeferie 
 • St. Bededag 
 • Kr. Himmelfartsdag
 • Pinseferie
 • Grundlovsdag
 
 
 

Alle foreninger i Furesø Kommune skal indberette medlemstal, antal arrangementer og antal deltagere for hvert kalenderår. 

Indberetning i CFR

Folkeoplysningsudvalget har truffet beslutning om, at både kulturelle foreninger og idrætsforeninger samt idébestemte børne- og ungdomsorganisationer fremover skal indberette medlemstal og antal af arrangementer og deltagere ved arrangementerne samme sted i et Centralt ForeningsRegister - CFR. 

Den udvidede data skal danne grundlag for beslutninger, der skal sikre at Furesøs foreningsliv understøttes mest optimalt.

Hvornår kan du indberette tallene i systemet?

Kultur og Fritid sender en mail ud til alle foreninger i slutningen af året.

 

 

Hvert år skal din forening indsende dokumenter på din forening.

 

Foreningen skal være særligt opmærksomme på dette, hvis den ønsker at søge om leje af lokale eller aktivitetstilskud.

 

Dette bevilges kun, såfremt de nedenstående dokumenter fremsendes årligt til Kultur og Fritid inden den 1. juni 2021:

 • Vedtægter
 • Underskrevet referat fra generalforsamlingen
 • Erklæring om indhentelse af børneattest
 • Regnskab, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Derudover er kommunen forpligtet til at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskaber. 

 

Det betyder, at foreningen kan vælge at sende et særskilt tilskudsregnskab, såfremt den ikke ønsker jeres fulde regnskab offentliggjort.

 

Bestyrelsen skal oploade de fire dokumenter her på siden.

 

Sådan oploader I dokumenterne i Aktiv Furesø

Det gør I ved:

 1. at logge jer ind som forening
 2. klikke på 'Min profil'
 3. 'Rediger foreningsoplysninger'.

 

I bunden af siden kan I oploade de fire foreningsdokumenter.

 

De nye krav er opstået som følge af en ændring af folkeoplysningsloven med en konkret stramning af formålsbestemmelsen, og et krav om, at kommuner skal styrke tilsynet med sine foreninger.

 

 

 

Foreningens kontakt med det offentlige


Alle frivillige folkeoplysende foreninger skal have CVR-nummer, Digital Postkasse og NemKonto. Uden et CVR-nummer og en NemKonto, kan Furesø Kommune fx ikke udbetale tilskud til foreningen.

Alle foreninger med et CVR-nummer er forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet. 

Få besked om tilskud

I den digitale postkasse modtager din forening Digital Post fra Furesø Kommune om tilskud og også fra andre offentlige myndigheder. Postkassen er gratis.

Du skal bruge CVR-nummer og NemID

For at oprette Digital Post, skal din forening have et CVR-nummer og en NemID-medarbejdersignatur. NemIDmedarbejdersignaturen kan du først oprette, når du har et CVR-nummer.

Du opretter den digitale postkasse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at mindst én og højst to e-mailadresser kan få besked om ny post i foreningens digitale postkasse samt have adgang til den.

Alle frivillige foreninger, der ønsker at søge økonomiske tilskud fra kommunen, skal have et CVR-nummer og en NemKonto. 

Tilknyt et CVR-nummer til din forening

Din forening skal registreres og have et CVR-nummer, før Furesø Kommune kan udbetale eventuelle tilskud. Du får tilknyttet et CVR-nummer til din forening ved at registrere foreningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Når du har afsluttet indberetningen, får du tilsendt foreningens CVR-nummer per brev til den adresse, som er indberettet som kontaktperson for foreningen. Dette brev skal du bruge i banken, når foreningen skal have tilknyttet en NemKonto.

Opret en NemKonto

Du opretter en NemKonto ved at møde op i banken med CVR-nummeret fra Erhvervsstyrelsen.

Så kan det pengeinstitut, som din forening bruger, indberette foreningskontoen som NemKonto. Herefter kan Furesø Kommune bruge kontoen til udbetaling af eventuelle tilskud.