Tjekliste til din forening

Hvert år skal din forening - gentagende - indsende opdateret dokumentation, som vi skal bruge for at give foreningen adgang til lokaler samt udbetale tilskud. Derudover skal bestyrelsen selv opdatere de kontaktpersoner, der står registreret på jeres forening, hver gang i udskifter medlemmer eller ændrer på rollefordelingen. Du finder flere informationer i nedenstående.

Din forening skal opdatere foreningens kontaktoplysninger, hver gang foreningen skifter medlemmer eller ændrer på rollerne i bestyrelsen.

Du ændrer kontaktinformationerne ved at logge ind på siden i øverste, højre hjørne og klikker på 'Rediger kontaktpersoner'.

Hvert år skal din forening indsende dokumenter på din forening.

Foreningen skal være særligt opmærksomme på dette, hvis den ønsker at søge om leje af lokale eller aktivitetstilskud. Dette bevilges kun, såfremt de nedenstående dokumenter fremsendes årligt til Kultur og Fritid inden den 1. juni:

- Vedtægter
- Underskrevet referat fra generalforsamlingen
- Erklæring om indhentelse af børneattest
- Regnskab, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Derudover er kommunen forpligtet til at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskaber. Det betyder, at foreningen kan vælge at sende et særskilt tilskudsregnskab, såfremt den ikke ønsker jeres fulde regnskab offentliggjort.

Bestyrelsen skal oploade de fire dokumenter her på siden.
Det gør I ved at logge jer ind som forening -> klikke på 'Min profil' -> 'Rediger foreningsoplysninger'. I bunden af siden kan I oploade de fire foreningsdokumenter.

De nye krav er opstået som følge af en ændring af folkeoplysningsloven med en konkret stramning af formålsbestemmelsen, og et krav om, at kommuner skal styrke tilsynet med sine foreninger.


Alle foreninger i Furesø Kommune skal indberette medlemstal, antal arrangementer og antal deltagere for hvert kalenderår.

Indberetning i CFR
Folkeoplysningsudvalget har truffet beslutning om, at både kulturelle foreninger og idrætsforeninger samt idébestemte børne- og ungdomsorganisationer fremover skal indberette medlemstal og antal af arrangementer og deltagere ved arrangementerne samme sted i et Centralt ForeningsRegister.

Den udvidede data skal danne grundlag for beslutninger, der skal sikre at Furesøs foreningsliv understøttes mest optimalt.

Hvornår kan du indberette tallene i systemet?
Systemet er åbent for indberetning i perioden 1. december til 31. januar. Vi sender besked ud til foreningerne, når registret åbner op.


Alle frivillige foreninger, der ønsker at søge økonomiske tilskud fra kommunen, skal have et CVR-nummer og en NemKonto.

Tilknyt et CVR-nummer til din forening
Din forening skal registreres og have et CVR-nummer, før Furesø Kommune kan udbetale eventuelle tilskud. Du får tilknyttet et CVR-nummer til din forening ved at registrere foreningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Når du har afsluttet indberetningen, får du tilsendt foreningens CVR-nummer per brev til den adresse, som er indberettet som kontaktperson for foreningen. Dette brev skal du bruge i banken, når foreningen skal have tilknyttet en NemKonto.

CVR-nummeret skal I angive her på siden
Det gør I ved at logge jer ind som forening -> klikke på 'Min profil' -> 'Rediger foreningsoplysninger'. Under 'Stamoplysninger' kan I skrive foreningens CVR-nummer.

Opret en NemKonto
Du opretter en NemKonto ved at møde op i banken med CVR-nummeret fra Erhvervsstyrelsen.
Så kan det pengeinstitut, som din forening bruger, indberette foreningskontoen som NemKonto. Herefter kan Furesø Kommune bruge kontoen til udbetaling af eventuelle tilskud.

Relevante links
Her indberetter du en forening for at modtage et CVR-nummer
Her kan du læse om at tilknytte en NemKonto til din forening

Alle foreninger med et CVR-nummer er forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet.

Få besked om tilskud
I den digitale postkasse modtager din forening Digital Post fra Furesø Kommune om tilskud o.l. samt information fra andre offentlige myndigheder. Postkassen er gratis.

Du skal bruge CVR-nummer og NemID
For at oprette Digital Post, skal din forening have et CVR-nummer og en NemID-medarbejdersignatur. NemID-medarbejdersignaturen kan du først oprette, når du har et CVR-nummer. Du opretter den digitale postkasse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Vær opmærksom på, at mindst én og højst to e-mailadresser kan få besked om ny post i foreningens digitale postkasse samt have adgang til den.

Relevante links
Sådan bestiller du en medarbejdersignatur
Sådan opretter du en Digital Postkasse