Hareskovby Medborgerforening (HMB)

Beskrivelse

Foreningens navn er Hareskovby MedBorgerforening. Dens hjemsted er Hareskovby.
Foreningen er en sammenlægning af Foreningen Hareskovby Medborgerhus (HMH), dannet i 1981, og Hareskov Grundejer- og Borgerforening (HGB), dannet i 1917.
Foreningen er partipolitisk uafhængig.

Formål

  • at virke for, at Hareskovby forbliver en levende bydel med bevarelse og udvikling af det eksisterende kultur- og sportsliv
  • at styrke sammenholdet mellem områdets borgere
  • at sikre, at udviklingen i Hareskovby sker med respekt for og i harmoni med de kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter
  • at fremføre borgernes synspunkter over for offentlige myndigheder og andre samt gennem konstruktiv dialog med disse at fremme foreningens formål i øvrigt
  • at danne ramme om aktiviteter til fremme for byens trivsel – samt medvirke til at skabe og fastholde et fællesskab og et spændende lokalmiljø i og omkring Annexgården
  • at sikre bevarelse af Annexgården som samlingssted for Hareskovbys borgere
  • at skabe mulighed for forskellige motions- og kreative aktiviteter i og omkring medborgerhuset, biblioteket og skolen, eksempelvis: Petanque, motionssvømning, gymnastik, skak, billedkunst, keramik og sang/musik

Kontaktoplysninger

Hareskovby Medborgerforening (HMB)

Skandrups Alle 7

3500 Værløse

CVR nr.:31816688

Hjemmeside:www.hareskovbymedborgerforening.dk

Emailrude-p@hotmail.com

Tlf.:21576884

Aktiviteter

  • Sociale aktiviteter

Kort

 

Kontaktpersoner