Furesø Fritidsvejledning


I FV sidder to fritidsvejledere som tilbyder børn og unge råd, vejledning og praktisk støtte i forhold til at påbegynde eller fastholde en fritidsaktivitet. Vejledningen tager udgangspunkt i barnets ønsker og familiens muligheder – hvorefter vi etablerer kontakten til den rette forening eller fritidsaktivitet.

 

1. Vores arbejde

Furesø Fritidsvejledning (FV) hjælper børn og unge i alderen 6-29 år til at få et aktivt fritidsliv.

FV hjælper årligt over 200 børn og unge ud i foreningslivet.

FV yder vejledning og praktisk støtte i forhold til at påbegynde og fastholde en fritidsaktivitet, og desuden økonomisk tilskud til kontingent til de familier, som har behov for dette.

De udsatte børn og unges familier har ofte begrænsede ressourcer og/eller ikke tradition for fritidsaktiviteter.

Tidligere erfaringer med fritidspas viser, at udsatte børn og unge på denne måde får lettere adgang til et aktivt fritidsliv, hvilket kan give dem stort socialt og personligt udbytte.

 

2. Hvordan foregår det?

FV’s samarbejde med foreningslivet er afgørende for succes.

Konkret vil samarbejdet ske på den måde, at vi i FV får henvendelse fra en familie. Vi taler med familien og prøver at afdække, hvilke interesser barnet har, og hvordan vi bedst kan hjælpe.

Hvis det viser sig, at barnet er motiveret for at gå til fx badminton, så vil vi tage kontakt til den lokale klub/forening.

Første kontakt vil typisk være til jeres formand eller et bestyrelsesmedlem, der kan hjælpe os med at afklare, om der er plads på holdet etc.

Vi formidler kontakt og informationen videre til familien for at sikre en god start.

 

3. Vil din forening gøre noget særligt for sårbare børn og unge?

Med netop din tilknytning til en forening, kan du også være til stor hjælp i forhold til at udbrede kendskabet til FV.

Det kan fx være ved at gøre opmærksom på den på et træner/bestyrelsesmøde.

Du kan også invitere en fritidsvejleder til at fortælle om FV til et møde.

Vi kommer gerne ud og besøger jer!

 

Kontaktinformation

Furesø Fritidsvejledning

E-mail: fv@furesoe.dk

Karsten Rasmussen: 7235 5167

Josefine Needham Jørgensen: 7216 4242